Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Waarom een vinyl vloer beter is dan andere vloeren
0
vinyl vloer fabrieksverkoop
Vloeren en bestrating, Wonen, huis en tuin

Waarom een vinyl vloer beter is dan andere vloeren

Dit maakte de vinyl vloer tot een echte must have

Ben jij benieuwd wat een vinyl vloer tot een betere vloer maakt ten opzichte van andere vloeren? Misschien ben je van plan om een vinyl vloer aan te schaffen, welke je bij
fabrieksverkoop voor de laagste prijs kunt kopen. Een vinyl vloer heeft ten opzichte van een laminaat en PVC vloer diverse voordelen te bieden. Zo is vinyl perfect voor vochtige ruimtes zoals de keuken en bijkeuken. Ook is het eenvoudig te onderhouden en is de kwaliteit ervan vergelijkbaar met die van een PVC vloer. Echter kun je deze vloeren kamerbreed leggen, waardoor vinyl vloeren eigenlijk veel goedkoper zijn. In dit artikel hebben wij enkele redenen op een rij gezet die de vinyl vloer tot een echte must have maken.

Isolerend

Vinyl vloeren staan erom bekend goed de warmte van vloerverwarming te kunnen geleiden. Ook zijn deze vloeren van nature warmer dan een PVC of laminaatvloer. Dit komt doordat vinyl over isolerende lagen beschikt en het materiaal zelf ook warmer is.

Duurzaam

Een vinyl vloer is een erg duurzame vloer. Dit komt doordat deze vloeren van goede kwaliteit zijn en zo’n 10 tot 20 jaar meegaan. Hoe duurzaam de vloer is, is echter afhankelijk van de slijtlaag. Doorgaans heeft een vinyl vloer van goede kwaliteit een dikte van 2 tot 3 mm. Hierop is nog een slijtlaag van 0,2 tot 0,7 mm aangebracht. Des te dikker de slijtlaag is, hoe meer bescherming deze biedt. Dit komt de duurzaamheid van de vloer en de levensduur hiervan weer ten goede.

Geluiddempend

Vinyl vloeren hebben tevens een geluiddempende en isolerende werking. Hierdoor wordt geluidsoverlast tot een minimum beperkt. Er kan tevens een ondervloer onder de vinyl vloer geplaatst worden, wat ervoor zorgt dat geluiden nog minder te horen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de voetstappen van spelende kinderen.

Een vinyl vloer goedkoop bestellen? Kijk eens online rond en bestel direct jouw vinyl vloer voor de scherpste prijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings