Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Manieren om je creativiteit te boosten
0
Doe-het-zelf en tuingereedschap, Hobby en vrije tijd

Manieren om je creativiteit te boosten

Dacht jij altijd dat creativiteit niet in je genen zit en dat je daardoor nooit creatief kunt werken of denken? Denk nog maar eens na. Creativiteit is namelijk te trainen en te boosten. Creativiteit is belangrijk en handig in ons dagelijks leven. Het helpt met problemen op te lossen en maakt je productiever. Als je je creatiever opstelt, krijg je vanzelf een actievere houding. Verder geeft creatief bezig zijn je een boost van zelfvertrouwen. Lees daarom hier een aantal dingen die je kunt doen om je creativiteit een boost te geven.

Verven

Je kunt je creativiteit een boost geven door een penseel en doek te pakken en te beginnen met verven. Ga bijvoorbeeld acrylverf bestellen om je ideeën mee te schilderen. Amsterdam acrylverf is in veel verschillende kleuren beschikbaar. Je hoeft geen kunstwerk te schilderen om je creativiteit een boost te geven. Probeer een aantal vormen uit en combineer een aantal verschillende kleuren. De activiteit verven zorgt voor betere connecties tussen hersengedeeltes waardoor je creativiteit groeit. 

Fysieke beweging

Uit onderzoek is gebleken dat fysieke beweging helpt om het creatieve brein te laten werken. Fysieke oefeningen stimuleren de bloedstroom naar het brein en de toestroom van zuurstof naar het brein. Dit zorgt voor een heldere ‘mindset’ waardoor je creatiever kunt nadenken. Het maken van een wandeling kan ook zorgen voor meer creatieve ideeën. Het zorgt dat het ‘controlerende brein’ tot rust komt, waardoor de creativiteit meer zijn gang kan gaan.

Podcasts of films

Het luisteren naar podcasts kan je creativiteit stimuleren. Je leert hierdoor andere manieren van denken aan te nemen en innovatiever te gaan denken. Verder is het kijken van een TED talk zeker een aanrader om je creativiteit een boost te geven. Het kan je gedachtenprocessen beter laten werken. Documentaires kijken kan ook je hersenen stimuleren om creatiever te gaan denken. Documentaires zijn namelijk inspirerend, educatief en motiverend.

Omring jezelf met de juiste mensen

Ons brein past zich aan aan de mensen om ons heen. Als je jezelf omringt met creatieve mensen zal jouw eigen creativiteit ook toenemen. Je leert net zo denken als de mensen om je heen. Omring jezelf vooral met mensen die niet bang zijn om een discussie aan te gaan. Een discussie stimuleert namelijk creativiteit. Het zorgt voor een probleem-oplossende denkwijze en kan je daardoor een creativiteit-boost geven. De laatste tip is om advies en feedback te vragen aan de mensen om je heen. 

Samengevat zijn er verschillende dingen die je kunt doen om je creativiteit een boost te geven. Activiteiten als verven, wandelen of podcasts luisteren kunnen allemaal helpen om de hersenverbindingen te laten groeien en je hersenen creatiever te laten denken.

De auteur

Vanaf december 2015 ben ik als zelfstandige begonnen onder de naam Increasy en verzorg ik linkbuilding voor zowel eigen klanten als white-label voor verschillende marketingbedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings