Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Ijsblokjesmachine – omdat koud nu eenmaal lekker de keel in gaat
0
Eten en drinken

Ijsblokjesmachine – omdat koud nu eenmaal lekker de keel in gaat

Zeker voor de natte horeca is een ijsblokjesmachine noodzakelijke hardware. Zonder dat geen whisky on the rocks of een mooie cocktail, nietwaar? Zo’n machine is in staat om met een bepaalde snelheid al je dagelijkse ijsblokjes naar buiten te wippen. Je schaft die variant aan die ongeveer jouw dagelijkse quotum kan maken.

Vijf soorten ijs uit de horeca

Niet alle ijs is gelijk. En er zijn ijsblokjesmachines die meer dan een standaardmaat kubusje aan hard water kunnen leveren. Dit artikel gaat in op zo’n beetje alle soorten ijs die je in de horeca kunt tegenkomen. Vaak dient de vorm van dat ijs een bepaalde functie.

IJs in kubusvorm

Het meest bekende ijs komt in vierkante blokjes uit de machine. Dat ijs staat ook wel te boek als dobbelsteen ijs. Kleine massieve blokjes van honderd procent echt ijs. Die doen vaak een plons in fris- of mixdranken. De blokjes zijn eigenlijk nog vrij groot want dan smelten ze langzamer en blijft de koeling dus enige tijd echt behouden. Er zijn ijsblokjesmachines waarbij je twee formaten kunt maken.

De ijsblokjesmachine en schilfer ijs

Schilfer ijs staat niet eens zo ver van sneeuw af. Het is lekker zacht hoewel de bijnaam ‘scherfijs’ dat niet doet vermoeden. Dit ijs dient de goede zaak bij het voedseltransport. Je treft het ook wel aan bij kompressen die blessures verzachten. Schilfer ijs glinstert geregeld in vitrines bij buffetten, in supermarkten en op vismarkten.

Nugget ijs

Dat is hard en zacht ijs tegelijk. Je kunt het kauwen maar het heeft toch genoeg hardheid om koelend bezig te zijn. Nugget ijs wordt geregeld gezien in zorginstellingen, bars en restaurants. Aan de bar zie je het veel in smoothies en gemengde dranken. Nugget ijs heeft een hele serie bijnamen, buis ijs, kiezel ijs, pellet ijs en sonisch ijs.

Een ijsblokjesmachine voor halvemaantjes ijs

Niet elk ijsblokje is aan de kubusvorm gebonden. Halvemaantjes ijs, bijvoorbeeld. Die heeft de vrolijke vorm van inderdaad een half maantje. Ze zijn geliefd in mixdrankjes. Luxe keukens, buurtwinkels en de natte horeca benutten ze. Doe je ze in dure drankjes, dan doen ze lekker chic aan.

IJs in gastronomische zin

Het gastronomisch ijs ontsnapt ook aan de bekende kubusvorm, die is namelijk eerder cilindervormig of achthoekig. Beginnen deze forse ijsstukken te smelten, dan verandert de vorm ook snel. Zo gaan cilinderblokjes lijken op halflege voorraadzakken. Ze doen het goed in hoogwaardige likeurtjes en misstaan ook zeker niet in een mooi glas whisky. Gastronomisch ijs wordt versleept naar feestzalen, sterrenrestaurants en late night bars.

Kan er glad ijs uit een ijsblokjesmachine komen?

Eigenlijk is alle ijs glad. De buitenkant van ijsblokjes heeft namelijk moleculen die een stuk sneller trillen dat de moleculen in het hart van de blokjes. En daarmee doet de buitenzijde ook wat vloeibaar aan en je vingertoppen melden dan dat het ‘glad ijs’ is. Glad ijs is dus de verzamelnaam voor alle soorten ijs die hierboven al genoemd zijn.

Welke ijsblokjesmachine doet het goed in jouw zaak?

Kijk even wat een machine kan maken aan soorten ijs. En check vooral de prestatie van de machine, hoeveel kilo ijs kan hij aanmaken per dag? Ook is het handig om even te kijken hoe de wateraanvoer is. Wil je dat handmatig doen, of neem je de luxe van een ijsblokjesmachine die is aangesloten op de waterleiding?

De auteur

Vanaf december 2015 ben ik als zelfstandige begonnen onder de naam Increasy en verzorg ik linkbuilding voor zowel eigen klanten als white-label voor verschillende marketingbedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings