Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Zonder zorgen wonen met VvE beheer
0
Blog

Zonder zorgen wonen met VvE beheer

Een VvE beheren is nog niet zo eenvoudig. Taken die onder meer voor rekening komen van de Vereniging van Eigenaren: administratie, onderhoud, jaarverslagen, wet- en regelgeving en organisatorisch beheer. de VvE zelf beheren is dan ook tijdrovend en soms wat ingewikkeld. Heeft jullie VvE niet de benodigde tijd en kennis in huis om het beheer zelf uit te voeren? Dan is het uitbesteden van VvE beheer een verstandige keuze. De professionele VvE beheerder neemt alle gewenste taken over. Zo kunnen jullie als Vereniging van Eigenaren zonder zorgen wonen.

Een gezonde VvE geeft vele voordelen

Het is van belang een actieve Vereniging van Eigenaren te hebben, omdat dit zowel het woonplezier als de verkoopprijs van het appartementencomplex verhoogt. Een actieve VvE zorgt voor een kwalitatieve organisatie en komt op tijd in actie. Echter, wat is een gezonde en actieve VvE eigenlijk? Een gezonde en actieve Vereniging van Eigenaren vergadert in ieder geval één keer per jaar. Tevens ziet de VvE erop toe dat het complex

van uitstekend onderhoud wordt voorzien. Het is verder noodzakelijk dat er een MJOP opgesteld wordt. Hierin staat wanneer welk onderhoud gedaan wordt. Een niet actieve VvE brengt veel nadelen met zich mee. Zo wordt het gebouw wordt niet onderhouden, wat onder meer resulteert in minder woonplezier.

Het beheer van de VvE (deels) uitbesteden

Om een inactieve VvE te vermijden, kunnen jullie ervoor kiezen om vve beheer uitbesteden. Uitbesteden kan het volledige beheer of een deel zijn. Als jullie het beheer van de Vereniging van Eigenaren uitbesteden, helpt deze partij bij zowel begeleiding en advies als praktische uitvoering. Hieronder valt o.a. dingen als; algemeen beheer, bouwkundig beheer, administratie en het opstarten van een VvE. Door het VvE beheer (deels) uit te besteden aan een professionele partij ben je verzekerd van uitstekende aansturing , begeleiding en advisering. En dat zorgt voor een prettige woonomgeving, waarde behoud voor het gebouw en zonder zorgen wonen. Meer info over het (deels) uitbesteden van VvE beheer? Kijk dan eens op ASN VvE beheer.

(1) Comment

  1. Ik denk dat veel mensen het belang van een VvE ook onderschatten. Zelf heb ik gemerkt dat het belangrijk is om regelmatig bij elkaar te komen. Zo kunnen zaken als onderhoud of andere diensten tijdig ingeschakeld worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings