Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Woonverzekering afsluiten: wat is goed om te weten?
0
Blog, Financiële producten, Woonverzekeringen

Woonverzekering afsluiten: wat is goed om te weten?

Een aantal jaar geleden bestond er geen woonverzekering. Om een woning tegen schade te verzekeren kon een losse brandverzekering, en inboedelverzekering afgesloten worden. Tegenwoordig is een woning na het afsluiten van een woonverzekering verzekerd voor schade aan het huis dat ontstaat door storm, brand en inbraak. Daarnaast is de inboedel meeverzekerd. De termen woonverzekering en opstalverzekering zijn twee dezelfde termen. De woonverzekering is opgebouwd uit een opstalverzekering, een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Met behulp van de woonverzekeringen worden de schades gedekt die veroorzaakt worden aan de woning zoals stormschade, maar ook de schade die ontstaat aan de inboedel door bijvoorbeeld brand.  Maar voor wie is het afsluiten van een woonverzekering verplicht. Welke schade wordt gedekt bij een woonverzekering? En wat is precies het verschil tussen een inboedelverzekering en een woonverzekering?

Verplichting afsluiten woonverzekering

Een goedkope brandverzekering afsluiten kan tegenwoordig niet meer. Indien een huis wordt gekocht eist de geldverstrekker van de hypotheek dat een woonverzekering afgesloten is. De opstal en inboedel zijn hierbij verzekerd tegen eventuele schade. Bij het overdragen van het huis dat bij en door de notaris gedaan wordt, wordt door de notaris gevraagd of een woonverzekering al is afgesloten. De woonverzekering moet van start gaan op de dag dat het huis overgedragen is aan de koper. De reden waarom de woonverzekering verplicht wordt door de geldverstrekker is om de koper te beschermen. Het is het doel om het scenario te voorkomen dat door schade de koopwoning onbewoonbaar wordt verklaard, maar de koper nog wel een hypotheekschuld heeft. De geldverstrekker zal de hypotheek niet verstrekken als geen woonverzekering afgesloten is. Anders dan een koopwoning, is een woonverzekering niet verplicht. Wel is een woonverzekering afsluiten een verstandige keuze. De premie van de woonverzekering verschilt per verzekeraar. Bepaalde factoren, zoals de woonplaats en de herbouwwaarde zijn bepalend voor de hoogte van de premie.

Verschil inboedelverzekering en woonverzekering

De termen inboedelverzekering en woonverzekering kunnen door elkaar worden gebruikt. Toch is er een verschil tussen de twee termen. De inboedelverzekering kan worden afgesloten om de spullen in een woning te verzekeren. Dit betekent dat alle spullen dat je kan verplaatsen en mee kan nemen bij een verhuizing zijn verzekerd voor inbraak, brand en lekkages. Dit gaat dus om de spullen in het huis.

De woonverzekering daarentegen is voor de opstal, dus het huis zelf en alles wat hieraan vastzit bijvoorbeeld de keuken. Zowel een woonverzekering als een aparte inboedelverzekering kan worden afgesloten.

De woonverzekering is een verzameling van verzekeringen waar de inboedelverzekering is inbegrepen. Een aparte inboedelverzekering kan worden afgesloten indien iemand wilt dat alleen de spullen in het huis verzekerd zijn.

Welke schade dekt de woonverzekering wel en welke niet?

Meestal dekken verzekeraars veel schade. Schade dat wordt aangericht door brand, diefstal en stormschade wordt verzekerd. Er zijn ook bepaalde aanleidingen tot schades die een verzekeraar niet vergoed. Dit is bijvoorbeeld schade dat veroorzaakt wordt door een aardbeving.

Ook schade door een overstroming wordt niet vergoed. Daarnaast wordt schade veroorzaakt door opzet of schuld ook niet vergoed door de verzekeraar.

De auteur

Hi, voor Shopfestival blog ik over van alles en nog wat. Vaak schrijf ik over de artikelen die ik gekocht heb of over de winkels waar ik de producten heb gekocht. Tevens ben ik eigenaar van IFmedia.nl en ben ik in het bezit van meerdere shopping websites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings