Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Winkel naar hartenlust bij de groothandel
0
Blog

Winkel naar hartenlust bij de groothandel

Heb jij een eigen bedrijf of onderneming? En doe jij je boodschappen nog steeds bij de supermarkt of koop jij je papier en blocnotes bij de kantoorhandel? Dan betaal je vaak veel te veel! Bedrijven en ondernemers kunnen namelijk veel beter hun inkopen doen bij de groothandel. De groothandel heeft vaak alles onder één dak en doordat de producten direct bij de bron worden ingekocht, ligt de prijs vaak een stuk lager. Wil jij kosten besparen op je boodschappen en andere artikelen? Informeer dan een bij de groothandel.

Verschillende soorten groothandels

In principe is een groothandel een distributiecentrum die goederen doorverkoopt aan bedrijfsmatige afnemers, overheidsinstellingen en verenigingen. Het MKB, maar ook de wederverkoper kan bij de groothandel terecht om hier zijn goederen te kopen, maar ook om deze goederen eventueel weer door te verkopen. Een groothandel is dus een soort tussenpersoon. Er zijn verschillende soorten groothandels. Zo zijn er importeurs, deze bedrijven kopen goederen op in het buitenland en verkopen ze in ons land, en exporteurs. Zij verkopen Nederlandse goederen aan het buitenland. Daarnaast zijn er grossiers. Deze bedrijven kopen goederen op in grote partijen en kunnen de detailhandel of andere professionele grootverbruikers deze producten dan goedkoop aanbieden. Zij dienen echt als tussenpersoon en dat scheelt de afnemer flink in kosten. Ook zijn er handelshuizen en kennen we de zelfbedieningsgroothandel. Bij de zelfbedieningsgroothandel pak je zelf je producten uit de schappen en reken je deze af bij de kassa. Ook voor deze groothandel geldt dat je enkel je boodschappen daar kunt doen, wanneer je ingeschreven staat bij de KvK.

De food- en non-food-groothandel

Ben jij als ondernemer op zoek naar een tussenpersoon waar je goedkoop je producten voor de wederverkoop of voor professioneel gebruik kunt inkopen? Dan ben je bij een groothandel in de food en non-food vaak aan het juiste adres. Deze groothandel heeft een breed assortiment aan A-merken, maar ook B-merken, C-merken en huismerken kun je hier vaak krijgen. De groothandel koopt zijn producten groots in en direct bij de bron. Daarom profiteer jij als ondernemer weer van de lage prijzen en is je eventuele winstmarge op deze producten hoger. Altijd mooi meegenomen natuurlijk. Daarnaast is het bij veel groothandels ook mogelijk om producten naar wens te bestellen. De groothandel gaat kijken of het mogelijk is om deze producten voor je in te kopen, zodat jij deze weer kan verkopen aan jouw klanten. Handig zo’n tussenpersoon!Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings