Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Wat zijn golfplaten?
0
golfplaten
Blog

Wat zijn golfplaten?

golfplaten worden gebruikt als een bouwmateriaal. De naam “gegolfd” komt van de typische gegolfde structuur van de bladeren, die we allemaal kennen van dit materiaal. Deze golven geven kracht en power aan het bouwmateriaal. Golfkarton kan alleen worden gebruikt als dakbedekking voor een zadeldak. De hellingshoek moet minimaal 7° zijn.  Sinds de eerste introductie van golfkarton worden dekzeilen gebruikt als dakbedekking voor schuren en stallen op boerderijen. Golfplaten zijn ook een uitstekende oplossing voor de dakbedekking van terras hekken, garages, carports, serres en veranda’s. Waarom? Diverse soorten golfkarton bevatten bijna geen brandbaar materiaal, het materiaal is sterk en de tegels zijn eenvoudig te repareren.

golfplaten

Verschillende soorten materialen

Elk materiaal heeft zijn voor en nadelen. Polycarbonaat is bijvoorbeeld de sterkste kunststof die gebruikt kan worden om golfkarton te maken en is vaak meerwandig. Polycarbonaat golfplaten  zijn ideaal  voor overkappingen van terrassen en carports. PVC-golfkarton is een enkelwandig transparant golfkarton en  de best verkochte doorschijnende golfplaten. Wij leveren polyester golfplaten ook  op rollen van de gewenste breedte, alleen de hoogte van de rol is altijd een vaste maat. U zult merken op welke maat de rol golfkarton moet worden gesneden. Polyester golvingen op de rol snijden wij op maat in de breedterichting, de lengte is altijd een vaste maat en  niet knipbaar. Doordat dit golfkarton je dak in één stuk bedekt, heb je geen langsnaden, waardoor vuil en lekkage tussen de naden wordt voorkomen. Samen met  afstandhouders en 6×60 schroeven  zijn deze golfplaten bestand tegen alle weersomstandigheden. Spacers zorgen ervoor dat de plank niet lekt of waait. Golfkarton kan het beste op de rol worden bevestigd door deze eerst haaks  te plaatsen en vervolgens de andere kant op te draaien. Je kunt  de rol dan naar je toe rollen en toch je hand eraan vastmaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings