Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Wat zijn de verschillen tussen een wijnkast en een wijnklimaatkast?
0
Blog, Champagne en wijn, Eten en drinken

Wat zijn de verschillen tussen een wijnkast en een wijnklimaatkast?Veel mensen kopen allemaal verschillende wijnkasten waarin ze hun dure wijncollectie in bewaren. Je hoort daarom veel termen langskomen zoals wijnkasten, wijnklimaatkasten, wijnkoelkasten, enzovoort. Wat zijn precies de verschillen tussen deze kasten, en welke is het beste voor mij? Om deze vragen te beantwoorden ga ik hieronder een uitleg geven over de functies van beide kasten, voor wie welke kast het beste is, en de verschillen tussen beide kasten. Deze informatie is vooral nuttig voor mensen die in de war zijn en een wijnkast willen aanschaffen. Na het lezen hebben deze mensen hopelijk een beeld van wat wat is en hoe elke kast precies werkt en kunnen ze bij het aanschaffen de juiste keuze maken.


Wijnkast


Wat is de wijnkast precies? De wijnkast is de basis waarop alle andere kasten gebaseerd zijn, namelijk een kast specifiek gedesigned voor het bewaren van wijn. Je hebt planken en vakken in de kast die alleen gemaakt zijn voor het bewaren van wijn. Deze soort kast kent niet heel veel extra opties zoals de andere soorten kasten. Het is vooral een standaard kast voor je wijncollectie. Voor veel mensen is dit ook genoeg, aangezien ze niet bereid zijn zoveel meer te betalen voor extra functies die ze eigenlijk niet eens echt nodig hebben.
De wijnkast is een goede optie omdat het de basis vormt voor alle andere wijnkasten, en met de basis kan je eigenlijk nooit verkeerd


Wijnklimaatkast


De wijnklimaatkast heeft bijna alles wat een wijnkast heeft, en nog wat extra. De opmerkelijkste opties van deze kasten zijn dat ze niet alleen de wijn kunnen afkoelen, maar ook kunnen opwarmen. Ze zijn dus, zoals de naam zegt, er erg op gefocust om de wijn op perfect temperatuur te bewaren. Zo kan je net voordat je het gaat drinken, de fles even opwarmen om rijp voor het drinken te zijn. Deze kasten zijn ook meer gericht op mensen die vooral hele dure wijnen hebben die deze perfecte bewaring nodig hebben. Ook mensen die vaak wijn testen met vrienden en familie kunnen veel nut halen uit deze kast door even de ingebouwde wijnkast in te stellen op de juiste temperatuur voor het drinken.


Slot


Welke wijnkast het beste voor jou is, is iets wat je echt zelf moet inschatten. Niemand kan je vertellen wat het beste is voor je en wat het best bij jou past. De richtlijnen zijn er wel, die je zelf kan invullen. De wijnkasten zijn voor de meeste mensen een perfecte optie, en leveren vooral een balans tussen prijs en kwaliteit. Voor mensen met een grotere en dure collectie is het misschien toch nodig om wat extra te betalen voor de wijnklimaatkast om garantie te hebben dat de wijn waar ze zoveel voor betaald hebben en zo vaak gebruiken ook in topvorm blijft. Alsnog is elke situatie uniek. Misschien heb jij niet de allerduurste en grootste collectie, maar heb je toch de wijnklimaatkast nodig. Of misschien heb je wel de grote en dure collectie maar is de standaard wijnkast genoeg voor je. Daarom is het belangrijk te kijken wat jij nou echt nodig hebt en dat eerlijk voor jezelf in te schatten.

De auteur

Hi, voor Shopfestival blog ik over van alles en nog wat. Vaak schrijf ik over de artikelen die ik gekocht heb of over de winkels waar ik de producten heb gekocht. Tevens ben ik eigenaar van IFmedia.nl en ben ik in het bezit van meerdere shopping websites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings