Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Wat is het verschil tussen SEO en SEA?
0
Blog

Wat is het verschil tussen SEO en SEA?

SEO en SEA zijn twee van de meest populaire manieren om je bedrijf online op de markt te brengen. Ze verschillen echter in veel opzichten. Weet je niet zeker weet strategie de juiste strategie is voor jouw bedrijf? Deze gids zal je meer informatie geven. SEO staat voor “search engine optimization” en SEA staat voor “search engine advertising”. Hoewel beide termen vaak door elkaar worden gebruikt, is het belangrijk om het verschil tussen beide te begrijpen. Op deze manier kun je beslissen welke techniek geschikt is voor jouw bedrijf. Vervolgens kun je de beste online marketingbureaus zoals HV Media kiezen om je campagne uit te voeren.

Wat is SEO?

SEO optimalisatie omvat strategieën om de zichtbaarheid van een website of een webpagina te vergroten in zoekmachines. SEO focust zich op de organische zoekresultaten. en SEA richt zich op betaalde advertenties. Het is geen gemakkelijke taak omdat er verschillende factoren zijn die beïnvloeden hoe hoog een website in de zoekmachines scoort. De belangrijkste focus van SEO ligt op optimalisatie van de inhoud. Andere factoren zoals backlinks, zoekwoorden onderzoek en on-page SEO. Met deze SEO strategieën kom je hoger in Google te staan.

Wat is SEA?

Search Engine Advertising (SEA) maakt gebruikt van betaalde advertenties om je site bovenaan de resultaten pagina’s van zoekmachines te krijgen. Je kunt advertenties plaatsen in de zoekmachine. Wanneer mensen zoekwoorden intypen die gerelateerd zijn aan jouw bedrijf, verschijnen jouw advertenties bovenaan de resultatenpagina van de zoekmachine. Je kunt verkeer genereren van iedereen die op een advertentie klikt. Mensen die op deze advertenties klikken, worden naar je site geleid. De aankoopintentie bij SEA is vaak een stuk groter als bij SEO.

De tijd die nodig is om resultaat te zien

SEO kost tijd. Je moet inhoud creëren die nuttig en relevant is voor jouw doelgroep. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat deze wordt geïndexeerd door zoekmachines zoals Google en Bing. Hierdoor zal je ranking na verloop van tijd geleidelijk toenemen. SEA werkt directer omdat je betaald voor advertentieplaatsing op pagina’s met zoekresultaten (bekend als betaalde advertenties of PPC). Dit kan onmiddellijk resultaat opleveren als het goed wordt gedaan.

De manier om het resultaat te meten

De manier waarop je succes meet met SEO is anders dan de manier waarop je succes meet met SEA. Met SEO zijn er verschillende metrics die laten zien hoe goed je het doet: bijvoorbeeld organisch verkeer en keyword rankings. Het is vrij moeilijk om het resultaat van SEO te meten. Met SEA kun je daarentegen nagaan hoeveel kliks je krijgt en hoeveel geld je aan deze campagne hebt besteed. 

Welke methode is kosteneffectief?

Het et is gemakkelijk om erachter te komen dat SEA duurder is dan een SEO strategie. Als je je campagne via SEA niet optimaliseert en controleert, zul je uiteindelijk veel geld aan deze campagne besteden. Dit is misschien niet de moeite waard voor wat je terug krijgt. Een SEO strategie daarentegen heeft niet veel budget nodig voor optimalisatie omdat je alles organisch kunt doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings