Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Wat is belangrijk om te weten over kittens ?
0
Blog, Dieren, Katten

Wat is belangrijk om te weten over kittens ?

Jonge katjes worden kittens genoemd totdat ze ongeveer een half jaar oud zijn. Als een kitten tussen vier en twaalf weken oud is, begint een kitten met het socialisatieproces. De kitten maakt hierbij kennis met de omgeving, andere dieren en mensen. Veel mensen vinden kittens schattig en vinden het verzorgen en opvoeden van een kitten een leuke periode. Tegelijkertijd is het wel een intensieve periode.

Een kitten heeft vanaf het begin de juiste kittenvoer nodig met juiste voedingsstoffen om de groei optimaal te stimuleren. Ook zorgt dit ervoor dat de botten goed ontwikkeld worden. Bovendien zorgt het ervoor dat de weerstand goed ontwikkeld zodat de kitten een sterke en gezonde kat wordt. Maar waar moet naast voeding nog meer op worden gelet als een kitten wordt aangeschaft? En hoe zit het met inentingen?

Aanschaffen van een kitten

Asielen zitten vol met honden, katten en ook kittens. Het is belangrijk om te weten waar de kitten wordt aangeschaft. Een kitten kan worden aangeschaft bij een betrouwbare dierenasiel, een kennis of vriend of een aanbevolen fokker.

Er moet rekening houden met welke soort kat er aangeschaft moet worden. Bovendien, moet rekening worden gehouden met het feit dat kittens tot 16 jaar kunnen leven. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de kosten voor een kitten. Denk hierbij aan voeding en dierenartskosten. Een kitten kan er speels zijn. Kittens spelen bijvoorbeeld graag met een krabpaal kat. Schone heldere ogen duiden op een gezonde kitten. Als er uitvloeiing bij de ogen bevindt, kan dit duiden op een niesziekte. Daarnaast duiden schone roze oren ook een gezonde kitten. Als bruine oorsmeer aanwezig is kan dit een teken zijn van oormijt. Ook moet worden gelet op de vacht van een kitten. Kale plekken kan een teken zijn van een mijt, schimmel of vlooien.  Daarnaast moet het vacht geen zwarte vlekjes bevatten. Dit kan vlooienpoep zijn.

Voeding en gewicht

Goed kittenvoer is belangrijk voor het stimuleren van een optimale groei en daarnaast draagt dit bij aan de ontwikkeling van een sterk bottenstelsel. Daarnaast zorgt het ook voor een goed ontwikkelde spijsvertering en een glanzende vacht. Gezond kittenvoer bevat ingrediënten met lage verteerbaarheid. Dit zorgt voor een goede en stevige ontlasting. Daarnaast is het belangrijk als kitten houder om consistent te zijn in de voeding. Dit vermindert de kans op bijvoorbeeld diarree. Ook moet het voer de energiebehoeftes bevatten. Aan het vacht en de ontlasting kan opgemerkt worden of de kitten slechte voeding krijgt.

Inentingen en parasieten

Er zijn twee ziektes die een kitten fataal kunnen zijn en waarvoor ze ingeënt moeten worden. Dit zijn de niet-en kattenziekte. Meerdere injecties zijn nodig om de ziektes te voorkomen. Daarnaast komen parasieten ook veel voor bij kittens. Een goede bestrijding hiervan is nodig. Wormen, vlooien, oormijt en teken komen vaak voor. Deze parasieten kunnen op verschillende manieren bestreden worden. De kittens worden besmet via moedermelk en via de bek van de kitten. Spoelwormen, lintwormen, hartwormen en haarwormen zijn de meest voorkomende wormen. Vlooien kunnen bij de kitten houder als bij de kitten jeuk veroorzaken. Dit kan behandeld worden met een anti vlooienmiddel. Oormijt is op te merken aan zwarte oorsmeer en als de kitten regelmatig aan de oortjes krabt. Oormijt is besmettelijk, ook voor andere huisdieren zoals honden.  Teken zijn bloedzuigende parasieten. Het verwijderen van een teek wordt gedaan met een speciale tangetje. 

De auteur

Hi, voor Shopfestival blog ik over van alles en nog wat. Vaak schrijf ik over de artikelen die ik gekocht heb of over de winkels waar ik de producten heb gekocht. Tevens ben ik eigenaar van IFmedia.nl en ben ik in het bezit van meerdere shopping websites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings