Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Wat is 4-mmc bestellen en wat doet het
0
Miauw bestellen
Blog

Wat is 4-mmc bestellen en wat doet het

4-Methylmethcathinone (4-MMC), ook bekend als mefedron, is een synthetisch stimulerend middel uit de cathinone klasse miauw bestellen. Het heeft veel van dezelfde chemische eigenschappen als andere geneesmiddelen in deze klasse, waaronder amfetaminen, methyleendioxymethamfetamine (MDMA) en methcathinon. 4-MMC valt echter op door zijn relatief lage toxiciteit en het ontbreken van ernstige bijwerkingen. Als gevolg hiervan is het een populaire keuze geworden voor recreatieve drugsgebruikers. De effecten van 4-MMC zijn onder meer verhoogde alertheid, euforie en gevoelens van welzijn. Het medicijn kan ook hallucinaties en wanen veroorzaken.

Waarin verschilt 4-mmc van andere medicijnen

4-mmc is een zeer uniek medicijn. Het is anders dan andere medicijnen omdat het geen 4-mmc is, is een heel uniek medicijn. Het is anders dan andere medicijnen omdat het geen van de onzuiverheden bevat die in andere medicijnen worden aangetroffen. Dit maakt 4-mmc veel zuiverder en krachtiger. Bovendien is 4-mmc ook stabieler dan andere medicijnen, wat betekent dat het langer in je systeem zal blijven. Ten slotte heeft 4-mmc ook minder kans op bijwerkingen dan andere geneesmiddelen. Dus als u op zoek bent naar een nieuw medicijn om te proberen, dan is 4-mmc zeker de juiste keuze!

Miauw bestellen

Wat zijn de risico’s van 4-mmc

4-MMC, of ​​4-methylmethcathinone, is een synthetisch stimulerend middel dat nauw verwant is aan mefedron. Het veroorzaakt gevoelens van euforie en verhoogde energie, evenals andere stimulerende effecten zoals een verhoogde hartslag en bloeddruk. Net als andere stimulerende middelen kan het echter ook leiden tot nadelige bijwerkingen zoals angst, paranoia en cardiovasculaire problemen. Bovendien wordt 4-MMC vaak vervaardigd in ongecontroleerde omgevingen, wat betekent dat het onzuiver of vermengd kan zijn met andere stoffen. Als gevolg hiervan bestaat er een risico op een overdosis of vergiftiging als het medicijn niet op de juiste manier wordt gebruikt. Over het algemeen is 4-MMC een potentieel gevaarlijk medicijn dat met voorzichtigheid moet worden gebruikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings