Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Wanneer heb je een vergunning nodig voor het plaatsen van een puincontainer?
0
Blog

Wanneer heb je een vergunning nodig voor het plaatsen van een puincontainer?

Als je aan het verbouwen of aan het opruimen bent houd je vaak veel afval over. Het is hierbij belangrijk dat je dit altijd netjes opruimt. Al helemaal wanneer je veel afval overhoudt aan werkzaamheden, je kunt dit immers niet zomaar ergens laten liggen. In dit soort situaties is een puincontainer of een afvalcontainer een goed oplossing. Houd er wel rekening mee dat je hier soms een vergunning voor moet vragen. In dit artikel vertellen we je alles over vergunningen en puincontainers.

Bij deze situaties heb je een vergunning nodig voor het plaatsen van een puincontainer

Wanneer je een afvalcontainer gaat huren is het belangrijk om te weten waar en wanneer je een afvalcontainer mag plaatsen en of je hiervoor een vergunning nodig hebt. Dit voorkomt problemen met de gemeente zoals een boete. Lees je daarom eerst goed met de informatie die je nodig hebt bij het huren van een puincontainer. In sommige gevallen is een melding namelijk al genoeg en dit hoef je vaak maar 5 minuten van te voren aan de gemeente door te geven.

Je hebt in de meeste gevallen een vergunning nodig als je een afvalcontainer op de openbare weg wil plaatsen. Dit komt omdat het verboden is om een object te plaatsen op een plek waar de plek niet bedoeld voor is, wat in dit geval de weg is. Dit geldt voor wegen, fietspaden, parkeerplaatsen, de stoep en openbare opritlanen. Vooral in drukke steden en drukke plekken kun je er bijna altijd vanuit gaan dat je een vergunning nodig hebt voor het plaatsen van een puincontainer.

Een tip die we je willen meegeven is dat je altijd op tijd onderzoek moet doen naar of je een vergunning nodig hebt of niet. Het kan namelijk best wel lang duren voordat je een goedkeuring krijgt. Vaak duurt het 1-2 weken. Wil je bijvoorbeeld een afvalcontainer huren in Rotterdam? Dan moet je die tijdig aanvragen omdat dit best wel wat tijd kan kosten.

Bij deze situaties heb je geen vergunning nodig voor het plaatsen van een puincontainer

Je hoeft niet altijd een melding te maken of een vergunning aan te vragen bij het huren van een puincontainer. Als jij genoeg ruimte hebt om je puincontainer in je eigen tuin of grond te zetten dan kan dit ook zonder vergunning. Een voorbeeld hierbij is een opritlaan. Dit is namelijk eigen terrein en hiervoor hoef je dus geen permissie aan de gemeente te vragen.

Wel moet je rekening houden met een aantal punten voordat je een puincontainer huurt voor in je tuin. Zoek eerst de betreffende informatie die je nodig hebt en relevant is bij het plaatsen van een afvalcontainer in je tuin. Denk hierbij aan de grootte van de puincontainer en of je tuin wel geschikt is voor een puincontainer. De grootte van de puincontainer spreekt voor zich, want je kunt natuurlijk niet een container in je tuin plaatsen die daarvoor te groot is. Maar heb je ook rekening gehouden met de ondergrond waar je de container wil plaatsen. Is deze hier sterk genoeg voor of niet? Let er dus op dat deze sterk genoeg is voordat je een afvalcontainer hier laat plaatsen.

De auteur

Hi, voor Shopfestival blog ik over van alles en nog wat. Vaak schrijf ik over de artikelen die ik gekocht heb of over de winkels waar ik de producten heb gekocht. Tevens ben ik eigenaar van IFmedia.nl en ben ik in het bezit van meerdere shopping websites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings