Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Waarom kiezen voor een velux dakraam?
0
velux dakraam
Blog

Waarom kiezen voor een velux dakraam?

Bij het kiezen van een dakraam denkt men meestal aan één merk: velux dakraam. Hier zijn natuurlijk meerdere redenen voor. Ten eerste heeft VELUX tientallen jaren ervaring met dakramen, waardoor ze het product perfect konden optimaliseren. Bovendien werkt VELUX alleen samen met installatiepartners die  een installatieservice van hoog niveau garanderen. Ook het aanbod aan lichtstraten is de afgelopen jaren flink verbeterd. Waar men begon met één simpele en één mogelijke maat lichtkoepel, is de keuze nu uitgebreid naar verschillende maten, ramen en materialen. Lees hieronder voor een gedetailleerde beschrijving waarom u  een VELUX dakraam voor uw dakraam zou moeten kiezen. Het eerste product waarmee alles  voor VELUX begon, waren daken. Kann Rasmussen was de grondlegger en  ontwerper van de eerste dakramen. 

velux dakraam

Wat wou velux bereiken?

Zijn visie was dat hij de  wereld wilde voorzien van dakramen die de zolder transformeren van een grijze, donkere plek naar een ruimte met  veel daglicht en frisse lucht. Deze visie is werkelijkheid geworden en VELUX dakramen zijn nu verkrijgbaar in 

40 landen, waaronder Nederland. Naast de ervaring die zorgde voor een bijna perfecte optimalisatie van producten, zijn sociale verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling ook erg belangrijk voor het bedrijf. Wanneer u een VELUX dakraam koopt, kunt u er  ook zeker van zijn dat de dakramen duurzaam en ethisch zijn gemaakt. Iedereen die voor VELUX kiest, draagt ​​zo bij aan een duurzame wereld.

Velux dakraam op maat

Dakramen zijn er tegenwoordig in verschillende maten. Met zoveel soorten is er natuurlijk een dakraam dat de perfecte maat heeft voor uw zolderruimte. In Dakraam Concurrent zijn de minimale afmetingen van een VELUX raam 55 x 70 centimeter. De maximale afmetingen zijn 134 x 134 centimeter. Uiteraard is er een grote verscheidenheid aan daken in minimale en maximale afmetingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings