Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Top 3 soorten terreinverharding
0
Blog

Top 3 soorten terreinverharding

Een betrouwbare en dus sterke terreinverharding is van onmetelijk belang tijdens een festival, als fundering voor je terras of als stabiele ondergrond voor een oprit. Als de terreinverharding niet in orde is en bijvoorbeeld wegzakt of gaat scheuren, kan dat tot ellende leiden. Voorbeelden zijn een serre of terrasoverkapping die langzaam wegzakt en daardoor beschadigd raakt. Of verzakking van funderingen of dragende muren. Dit blog gaat in op enkele soorten verhardingsplaten – zoals stelconplaten – waar je wél volledig op kunt vertrouwen. Lees onze tips door een kies ook voor het voordelig online bestellen van de beste verhardingsplaten.

Stelconplaten: ideale terreinverharding

In de wegenbouw, landbouw en industrie wordt bij het kiezen een goede wegenverharding vaak gekozen voor stelconplaten. Deze platen hebben veel meerwaarde. Ze zijn vlak, enorm sterk, en zien er strak en eigentijds uit. Verder zijn ze uitstekend bruikbaar tegen hoge verkeers- of puntbelasting. Ideaal aan een stelconplaat is dat er snel en voordelig geleverd kan worden. De platen worden bij je thuis of bij je bedrijf afgeleverd en kunnen snel verwerkt worden. Ontdek online wat er qua stelconplaatmateriaal mogelijk is.

Op zoek naar stelconplaten? Kijk eens op russcherkraanverhuur.nl.

Platen van asfaltbeton

Een tweede topper als het gaat om verhardingplaten zijn asfaltbetonplaten. Net als bij een stelconplaat is er bij asfaltplaten sprake van hoogwaardige kwaliteit. Dit moet festivalorganisatoren natuurlijk blij stemmen. Prettig aan dit soort platen is verder dat ze snel geplaatst kunnen worden, waardoor je relatief weinig kosten maakt. Bezoek de webshop van een specialist en bekijk wat jij kunt besparen op terreinverharding.

Gewapende betonplaten voor festivalterreinen

Ten slotte noemen we nog platen van gewapend beton. Deze kant-en-klare betonplaten zijn gewapend, wat inhoudt dat er een stalen rastering – ook wel bewapeningsstaal genoemd – in de platen zit. Dit zorgt voor een enorme draag- en drukkracht. En dus voor een superieur sterke terreinverharding!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings