Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Toekomst voorspellen met mediums
0
Blog

Toekomst voorspellen met mediums

De toekomst is een mysterie en niemand kan precies voorspellen wat er de komende dagen zal gebeuren. Sommige spirituele beoefenaars of mediums kunnen je echter helpen om de toekomst te voorspellen. Het resultaat kan nauwkeurig zijn of niet. Dit is afhankelijk van hoe jij de toekomst definieert, zoals je tijdlijnen, omstandigheden, situaties en specifieke gebeurtenissen. Een paranormaal medium past verschillende procedures toe bij het voorspellen van iemands toekomst, waaronder het ontvangen van informatie uit de spirituele wereld, het analyseren van energie, het gebruik van verhoogde zintuigen en het interpreteren van aura’s. Elk is uniek.

Berichten ontvangen uit de spirituele wereld

Een medium van een betrouwbare provider als In-Syn werkt op verschillende manieren bij het voorspellen van iemands toekomst. Hij kan bijvoorbeeld communiceren met dierbaren uit het hiernamaals. De overledenen zullen dingen beschrijven die hen of de cliënt kunnen overkomen. Deze reading is gebaseerd op verschillende dingen, zoals plekken met bijzondere herinneringen, wat cliënten graag doen met hun dierbaren, gedeelde ervaringen en specifieke namen. Hoewel de meeste mediums werken om berichten van de geestenwereld aan klanten te bezorgen, kunnen ze ook informatie over de toekomst krijgen.

Energie van klanten lezen

De volgende methode is energie lezen. Mediums zullen energieën van hun cliënten zien of oppikken. Deze kunnen zwaar of licht zijn, goed of slecht, stekelig of zachtaardig, glad of schurend, en nog veel meer. Wanneer een medium een ​​negatieve situatie bespeurt, kan hij je vertellen dat er in de toekomst iets vreselijks zal gebeuren. Goede energieën vertegenwoordigen een vredig, licht en veilig gevoel. Slechte energieën gaan vaak gepaard met ziekte en sombere gevoelens. Niet alle mediums voeren deze procedure uit.

Toekomstvoorspelling door middel van zintuigen

Mediums kunnen de toekomst lezen met hun zintuigen. Ze hebben verhoogde zintuigen, inclusief een geavanceerd reukvermogen. Velen noemen het precognitief ruiken of het vermogen om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen door geuren te ontvangen die ermee verbonden zijn. Een medium kan bijvoorbeeld iets brandend ruiken, wat erop kan wijzen dat er een brandincident gaat ontstaan. Een ander voorbeeld is de geur van een bepaalde persoon, die kan voorspellen dat deze persoon binnenkort in hun leven zal komen.

Aura interpreteren voor toekomstige voorspelling

Veel mediums kunnen aura’s van cliënten interpreteren en gebruiken om aankomende gebeurtenissen te voorspellen. Een aura vertegenwoordigt een levendige kleuren straal met energie die rond levende objecten stroomt. Elke aura verteld een specifieke emotionele toestand van de eigenaar. In dit geval kan een medium vertellen dat er een toekomstige gebeurtenis op komst is wanneer de hartaura van een cliënt een specifieke reactie vertoont, zoals lichtflitsen of bollen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings