Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Tips om webshop afval te verminderen
0
webshop afval verminderen
Blog

Tips om webshop afval te verminderen

Er wordt meer en meer met webshops gewerkt dan ooit tevoren. Dat betekent echter niet dat de afvalberg van het ondernemen kleiner wordt. Sterker nog, dat ook plastic afval van bijvoorbeeld verpakkingen uit webshops komen is natuurlijk niet meer dan logisch. Het is dus belangrijk om daar iets aan te doen en deze tips gaan helpen.

1. Meer materialen om te recyclen

Het eerste wat je moet doen, is op zoek gaan naar materialen die gemakkelijk te recyclen zijn. Dat geldt vooral voor verpakkingen. Kies bijvoorbeeld voor papier in plaats van plastic. Dit maakt het direct al een stuk gemakkelijker om de doelen te halen. Er is ook een EU-richtlijn met betrekking tot wegwerp kunststof. 

2. Precies op maat

Als het gaat om de manier waarop de pakketten verpakt worden, dan is het goed om te kijken hoe deze precies op maat gemaakt kunnen worden. De dozen en andere materialen kleiner maken scheelt natuurlijk direct al veel afval. Het scheelt ook in de kosten voor productie en transport, dus het helpt op heel veel vlakken mee.

3. Bewaak de kwaliteit

Het is belangrijk om de kwaliteit van de producten die verkocht worden goed te bewaken. De opslag en het transport moeten dus goed in elkaar zitten. Producten die beschadigd worden, worden ook sneller weggegooid. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, want ook dit brengt schade toe op allerlei vlakken. 

4. Optimaliseren van processen

Wie werkt met een webshop kan veel bereiken door te optimaliseren. Dit geldt ook als het om het beperken van de afvalberg gaat. Denk dan aan het beheer van de voorraad. Dit kan door niet meer te bestellen dan nodig is. Daardoor wordt ook de productie goed in de hand gehouden. Dit kan heel veel overschotten helpen voorkomen. 

5. De juiste middelen gebruiken

Het is ook belangrijk om met de juiste middelen voor verwerking te werken. Denk bijvoorbeeld aan een PMD container en andere aparte containers om alle afvalstromen goed te kunnen scheiden. Kijk ook naar de perfecte frequentie van ophalen en de manier waarop dit het best te verzorgen is. Zo is veel meer te bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings