Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Tips bij het kopen van vuurwerk
0
vuurwerk kopen
Blog

Tips bij het kopen van vuurwerk

Vuurwerk is een traditie in Nederland. Het is iets waar iedereen naar uitkijkt en wat iedereen graag ziet. Het kopen van vuurwerk is echter niet altijd even makkelijk. Daarom geven wij hieronder graag wat tips mee.

Kies voor het internet

Allereerst is het belangrijk dat je weet waar je vuurwerk kunt kopen. Er zijn verschillende plekken waar je vuurwerk kunt kopen, maar niet alle plekken zijn even betrouwbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet waar je moet zoeken. Een goede plek om vuurwerk te kopen is online. Op het internet zijn er verschillende websites waar je vuurwerk kunt kopen. Deze websites zijn vaak betrouwbaarder dan fysieke winkels.

Als je online vuurwerk kopen wilt, is het belangrijk dat je een website vindt waar je vertrouwd mee bent. Kijk daarom altijd even goed rond voordat je iets koopt. Daardoor weet je zeker dat je niet bedrogen wordt.

Kijk naar de prijs

Ook is het belangrijk om te kijken naar de prijs van het vuurwerk. Soms kan online vuurwerk duurder zijn dan in fysieke winkels, maar vaak kan het ook goedkoper zijn. Het is dus belangrijk om even te vergelijken voordat je iets koopt. Daardoor weet je zeker dat je niet teveel betaalt en juist een goede deal kijkt.

Houd rekening met de levertijden

Als je online vuurwerk wilt kopen, houd dan altijd rekening met de levertijd. Het kan namelijk zo zijn dat het vuurwerk pas na de jaarwisseling geleverd wordt. Houd hier dus altijd rekening mee als je online vuurwerk gaat bestellen. Daarbij is het juist verstandig om ver van tevoren online vuurwerk te bestellen. Zo weet je zeker dat je niet in de problemen komt en toch je vuurwerk hebt.

Bepaal hoeveel vuurwerk je wilt aanschaffen

Verder is het belangrijk dat je weet hoeveel vuurwerk je wilt kopen. Koop niet te veel, want dan loop je het risico dat je vuurwerk niet op tijd geleverd wordt. Koop ook niet te weinig, want dan loop je het risico dat je voor de jaarwisseling geen vuurwerk meer over hebt. Koop dus altijd een beetje extra, zodat je zeker weet dat je genoeg hebt.

Al met al zijn er dus een aantal belangrijke dingen waar je op moet letten als je online vuurwerk wilt kopen. Door deze tips in de gaten te houden, weet je zeker dat je online vuurwerk koopt waar je tevreden mee bent.

De auteur

Vanaf december 2015 ben ik als zelfstandige begonnen onder de naam Increasy en verzorg ik linkbuilding voor zowel eigen klanten als white-label voor verschillende marketingbedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings