Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Platdakraam daktoetreding plaatsen… is het nodig?
0
platdakraam daktoetreding
Blog

Platdakraam daktoetreding plaatsen… is het nodig?

Veel mensen hebben vast geen platdakraam daktoetreding, en dat is opzich logisch, want wat heb je er precies aan? Nou, toch meer dan je misschien in eerste instantie zou denken. Om makkelijk te beginnen, is het handig om goed te weten wat een platdakraam daktoetreding precies is. Een platdakraam is dus een raam in het dak, zo simpel is het. Het mooie van glas in een platdakraam is dat het zijn aantrekkelijke vorm en helderheid behoudt, terwijl het geharde oppervlak bestand is tegen schade door hevige hagel regen. Maar in combinatie met een daktoetreding, betekent het dus dan je door het raam kan in het dak. Is dat perse nodig zou je nu kunnen denken? Het antwoord hierop is ja: het kan zeker voordelen met zich brengen. 

Wat is er nou zo handig aan een platdakraam daktoetreding?

Zoals genoemd, platdakraam daktoetreding kan om vele redenen zeer nuttig zijn in huis. Vanzelfsprekend heeft het geweldige isolerende effecten om te beschermen tegen externe hitte en koude temperaturen, en om geluidsoverlast van buitenaf te verminderen als, bijvoorbeeld, je aan een drukke weg woont of als er werkzaamheden zijn buiten je huis. Nogmaals, zoals gezegd, heeft het ook een goede bescherming tegen alle (zware) weersomstandigheden. Verder maakt het, naast de helderheid en bruikbaarheid ervan, het gemakkelijker om het huis binnen te gaan of te verlaten, bijvoorbeeld in geval van nood. Het zorgt dus ook voor veiligheid. Dit zijn maar een paar redenen waarom een platdakraam daktoetreding voordelig is in huis. 

platdakraam daktoetreding

Zijn er ook nadelen aan een platdakraam daktoetreding?

Elk voordeel heeft vaak genoeg ook zijn nadeel, dus dat is ook het geval met platdakraam daktoetreding. Terwijl de meeste mensen er fan van zijn, moet je toch wat dingen weten die misschien iets minder fijn zijn eraan. Een van de grootste nadelen is dat ze zorgvuldig moeten worden geïnstalleerd om een ​​goede waterdichtheid te garanderen, wat dus ook prijzig kan worden. Dit wordt normaal gesproken bereikt door een kleine opstand te bouwen die fungeert als een basis muur voor het dakraam om op te zitten, wat veel werk is. Een ander nadeel is dat je in echt hete periodes meer warmte kunt verzamelen dan je wilt in de kamer onder het raam. Er zijn manieren om dit te voorkomen, maar het kan vervelend zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings