Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Leuk nieuws: puzzelblad viert 12,5 jarig jubileum
0
Blog, Persberichten

Leuk nieuws: puzzelblad viert 12,5 jarig jubileum

Puzzelblad PuzzelBrein viert deze maand haar 12,5 jarig jubileum

12,5 jaar geleden kwam het eerste puzzelblad uit dat een mix werd van de bekende kleine wegwerp puzzelboekjes en een mooi en informatief magazine. Ook werd er een leuke prijzenpot aan gehangen. 12,5 jaar en vele ontwikkelingen later is PuzzelBrein uit Veldhoven een gevestigde titel. 

PuzzelBrein

PuzzelBrein is een dik puzzelboek op A4 formaat bestaande uit 84 pagina’s. In iedere uitgave staan 36 verschillende puzzels zoals sudoku’s, kruiswoordpuzzels, woordzoekers en cryptogrammen. Met iedere puzzel kan men een prijs winnen. Naast de puzzels zijn er ook een aantal leesrubrieken. De best gelezen rubriek is die waar de winnaars de reactie geven op de gewonnen prijs. 

Het blad komt iedere vier weken uit en wordt verspreid onder de abonnees. Het blad ligt niet in de schappen. Nieuwe klanten komen vaak binnen via bestaande klanten. Geïnteresseerden die het blad nog niet kennen mogen zich inschrijven voor een gratis kennismakingsexemplaar (echt gratis en zonder aansluitend abonnement). Velen besluiten daarna dat ze het niet bij één exemplaar willen laten en worden ook fanatieke puzzelaars die aan het blad een leuke hobby hebben, waar vele uren aan worden besteed en waarmee ze ook nog een prijs kunnen winnen. 

Betrokken puzzelaars

De lezers zijn zeer betrokken bij ‘hun’ blad dat vaak liefkozend ‘De Brein’ wordt genoemd. De redactie test regelmatig nieuwe puzzels en vraagt dan om reacties, die ze vervolgens in grote aantallen mogen ontvangen. Ze genieten van alle reacties, opmerkingen en ideeën. Soms krijgen ze een mail van iemand die denkt dat er een fout in de puzzel staat. Bij de redactie breekt dan het zweet uit, maar gelukkig kunnen ze normaal gesproken uitleggen dat de puzzel wel goed is en met een kleine tip helpen ze die persoon dan weer op de goede weg. 

Er wordt vaak in familie- en vriendenverband gepuzzeld. Moeder is dan bijvoorbeeld de abonnementhouder en maakt de meeste puzzels, maar het cryptogram is voor haar man. Voor de volwassen kinderen zijn de sudoku’s en de quizpuzzels gereserveerd en de kinderpuzzels zijn natuurlijk voor de kleinkinderen. Soms levert het verdelen problemen op en kiezen mensen er zelfs voor om twee abonnementen op één adres te pakken. En vaak ook puzzelen mensen op afstand met elkaar. Dan wordt er via de telefoon of via social media overlegd over een bepaalde puzzel en wordt op die manier een moeilijke puzzel toch opgelost. 

Het team van PuzzelBrein

PuzzelBrein wordt uitgegeven door Roniko BV en het wordt gemaakt door een hecht team van mensen die bijna allemaal aan de wieg van het puzzelblad hebben gestaan. Eigenaar van de uitgeverij is Rowi van den Nieuwenhof. 12,5 jaar geleden begon zij er in loondienst en kreeg als belangrijkste taak om het blad te ontwikkelen en te produceren. Een aantal jaar later wilde de toenmalige uitgever ermee stoppen en Rowi besloot toen het puzzelblad over te nemen.

Puzzelen in Coronatijd

Puzzelen houdt de hersens gezond. Net als het leren van een nieuwe taal, of het maken van muziek. Maar het is ook vooral een leuke bezigheid waar heel veel Nederlanders aan meedoen. Jong en oud. Je moet er wel de tijd voor hebben, en dan helpt het vaak als je wat ouder bent. De gemiddelde leeftijd van de abonnees ligt daarom ook wat hoger.

Toen begin vorig jaar Corona zich aankondigde en mensen waar mogelijk thuisbleven, merkten ze dat de vraag naar het blad toenam. Er zijn toen speciale acties opgezet, waar dankbaar gebruik van werd en wordt gemaakt. Ook zijn er leuke samenwerkingen opgezet met partijen zoals verenigingen voor ouderen. 

Op naar het 25-jarig jubileum

In een tijd waar papier langzaam verdwijnt ten gunste van digitale uitgaven en waar alles sneller en oppervlakkiger schijnt te moeten, blijft PuzzelBrein niet alleen overeind staan, maar groeit zelfs. Waarom? Omdat puzzelen een leuke en gezonde hobby is en omdat puzzelen vanaf papier toch eigenlijk het fijnste is. Ze kijken bij PuzzelBrein daarom nu al uit naar hun 25-jarige jubileum. 

Roniko BV, uitgever van PuzzelBrein

www.puzzelbrein.nl, Mark 4, 5504 MJ VeldhovenDe auteur

Hi, voor Shopfestival blog ik over van alles en nog wat. Vaak schrijf ik over de artikelen die ik gekocht heb of over de winkels waar ik de producten heb gekocht. Tevens ben ik eigenaar van IFmedia.nl en ben ik in het bezit van meerdere shopping websites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings