Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Online loten drukken? Loten-drukken.nl
0
Blog

Online loten drukken? Loten-drukken.nl

Organiseert u een loterij op de sportvereniging, binnen uw bedrijf of op een lokaal evenement? Dan heeft u loten nodig. Deze kunt u eenvoudig en snel online bestellen bij Loten-drukken.nl. Het maakt niet uit hoe uw loten eruit moeten zien en hoeveel loten u precies nodig heeft: u heeft uw loten in een mum van tijd besteld bij Loten-drukken.nl.

Loten-drukken.nl drukt twee soorten loten. U kunt zwart-wit loten bestellen bij deze website, maar ook loten in kleur. Uiteraard kiest u helemaal zelf wat voor loten u wil laten drukken voor uw loterij. Beide soorten loten zijn van uitstekende kwaliteit en worden voor een aantrekkelijke prijs verkocht.

Zwart-wit loten

De meeste mensen willen zo min mogelijk geld uitgeven aan de loten van hun loterij. Door zo min mogelijk geld uit te geven aan de loten, blijft er namelijk meer geld over om een goede loterij te organiseren. Als u de goedkoopste loten wil bestellen, raden wij u aan zwart-wit loten te bestellen bij Loten-drukken.nl. Zwart-wit loten zijn namelijk altijd voordeliger dan loten in kleur.

Ook zwart-wit loten kunnen er aantrekkelijk uit zien. U kunt uw zwart-wit loten namelijk helemaal zelf ontwerpen. Zet hier een mooi logo op, schrijf een leuke tekst voor de loten en deze zien er net zo aantrekkelijk uit als loten in kleur.

zelf een lot ontwerpen

Loten in kleur

Bent u bereid wat meer geld uit te geven aan uw loten? Dan kunt u loten in kleur bestellen bij Loten-drukken.nl. Loten in kleur vallen net wat meer op dan zwart-wit loten. Door loten in kleur te gebruiken, kunt u de verkoop van de loten stimuleren. Houd er wel rekening mee dat loten in kleur altijd duurder zijn dan zwart-wit loten. U kunt de kosten drukken door wat kleinere loten te bestellen of een minder grote opgave loten uit te geven.(1) Comment

  1. […] Online loten drukken? Loten-drukken.nl […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings