Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Maak afval scheiden makkelijker met deze tips
0
afval scheiden
Blog

Maak afval scheiden makkelijker met deze tips

Het is soms best lastig om afval te scheiden. Gewoon weggooien is simpelweg veel gemakkelijker. Dit is echter wel zonde, want door recycling is veel te bereiken. Daarom krijg je hier een reeks tips waarmee afval scheiden gemakkelijker wordt. Het is belangrijk om voor hergebruik te zorgen. Dit is veel beter dan het verbranden als restafval. Glas, papier en plastic zijn de beste voorbeelden, maar er is nog veel meer wanneer je MKB afval door Bedrijfsafval.nl te laten ophalen. 

De juiste bak kiezen

De eerste tip is dat je afval in de juiste bak moet gooien. Je moet voorkomen dat het afval wordt vervuild door een andere stroom. Wanneer dit wel zo is, moet het alsnog worden verbrand. Goed opletten kan dus veel verschil maken. Dit geldt zeker voor een stroom zoals GFT. Wanneer het lastig is om te onthouden wat waar moet, dan kan de afvalscheidingswijzer je daarbij helpen. Die is ook in appvorm te krijgen. 

Zorgen voor grotere besparing

Zeker met een goedkope container via Bedrijfsafval.nl is het mogelijk om veel te besparen op afval. Je betaalt vaak per kilo die je weggooit. Wanneer je gaat scheiden, dan blijven er minder kilo’s restafval over. Bovendien worden de andere stromen tegen een lager tarief opgehaald. Het kan daardoor zelfs een uitdaging worden om zo laag mogelijk in de kosten uit te komen. Wat je bovendien extra meeneemt, is dat je dan ook het milieu spaart. Door de juiste afvalbak te kiezen maak je het gemakkelijker voor jezelf.

Het voorkomen van afval

Afval scheiden is een flinke klus. Heb je echter minder afval, dan wordt het scheiden ervan ook een stuk gemakkelijker. Richt je daarom op het verkleinen van je afvalberg. Dit kan je doen door beter te letten op de inkopen die je doet. Minder verpakkingen is alvast een goede stap. Ook navulverpakkingen in plaats van los verpakte producten kopen is een goed idee. Wegwerpproducten zijn juist minder aantrekkelijk. Alles wat herbruikbaar is maakt de afvalberg kleiner. Je kan er zelfs naar kijken of je volledig afvalvrij kan leven. Dit gaat veel beter dan je misschien denkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings