Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Huur geen band in voor je bruiloft, maar een dj!
0
Blog

Huur geen band in voor je bruiloft, maar een dj!

Op een prachtige bruiloft hoort muziek thuis. Muziek verbetert de sfeer altijd dusdanig veel dat het in de lucht te proeven valt. Maar de keuze van muziek is erg van belang. Op een bruiloft wil je (hoogstwaarschijnlijk) geen muziek van de hedendaagse rap scene waarin er om de tien seconden wel iets denigrerends wordt gezegd. Of juist wel?! Een dj regelt precies wat het publiek wilt.

Daarom is een dj inhuren beter dan een band. Er is met een dj veel meer mogelijk dan met een band. Waarom is een dj eigenlijk nog meer beter dan een band?

Geen ongemakkelijke onderbrekingen van de muziek

Een band is een fantastische ervaring en iets wat je in je leven echt een keer live moet zien. Of dit moment ook werkelijk op een bruiloft moet zijn, dat trek ik in twijfel. Een dj is onder andere beter dan een band omdat er geen onderbrekingen hoeven plaats te vinden tijdens de bruiloft. Een band moet zoal ook nog even een pauze nemen, hetgeen iedereen vervolgens zonder muziek laat zitten. Dat is vrij irriterend.

Is een band goedkoper dan een dj?

“Een dj zou zomaar eens een stuk duurder kunnen zijn dan een band…” Dat is natuurlijk niet waar. Een band heeft meer apparatuur nodig dan een dj. En het wat het grootste verschil in prijs maakt, is dat een dj in zijn eentje optreed, terwijl je bij een band betaald voor meerdere personen. De kosten dj bruiloft liggen dus een stuk lager dan een band.

Lezen van de sfeer

Iedereen heeft hun eigen muziekvoorkeur. En op bepaalde momenten is specifieke muziek beter dan andere muziek voor veel mensen. Op een bruiloft zoek je naar feestachtig en pure blijdschap. Er wordt daarom vaak veel disco gespeeld op bruiloften. Wat de groep gezamenlijk leuk, daar komt de dj binnen de kortste tijden achter. De dj let goed op wat het publiek uit hun dak laat gaan en komt zo van alle oude klassiekers tot gloednieuwe moderne favorietjes. 

Extraordinaire verzoekjes

Zoals ik al zei heeft iedereen hun persoonlijke voorkeur qua muziek. Dat laat iedereen in het algemeen maar al te graag horen. Als men het naar hun zin heeft komen al gauw de verzoekjes over de tafel vliegen. Zo heeft iedereen hun eigen beeld op hoe ze de situatie kunnen verbeteren. Als je een goede band hebt kunnen ze wel een aantal van de verzoekjes spelen, maar het wordt onmogelijk om alle interessante, rare of minder bekende verzoekjes te spelen. Dit geldt niet voor een dj.

De auteur

Vanaf december 2015 ben ik als zelfstandige begonnen onder de naam Increasy en verzorg ik linkbuilding voor zowel eigen klanten als white-label voor verschillende marketingbedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings