Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Hoe zo effectief mogelijk pakketten versturen
0
Blog

Hoe zo effectief mogelijk pakketten versturen

Vooral achter de schermen van een webshop draait het maar om twee dingen. Zo effectief mogelijk te werk gaan en zo goedkoop te werk gaan. Het onderhouden van de voorraad van een webshop en het pakketten versturen, zijn twee taken waar veel tijd in gaat zitten. Het is dus zeer interessant om hier zo effectief mogelijk mee om te gaan. Wij geven je in dit blog graag een aantal tips mee hoe je dat kunt doen. 

Pakketten effectief versturen

Bestaat jouw assortiment uit veel producten van dezelfde maat? Het is dan interessant om te werken met verzenddozen op maat voor jouw webshop. Hierin passen de meeste van jouw producten precies en daardoor kun je ze snel inpakken doordat je nu niet hoeft te werken met opvulmateriaal. Kijk bijvoorbeeld of je via de aanschaf van bepaalde verpakkingsmachines het verpakkingsproces (deels) kunt automatiseren.

Heb je veel producten met verschillende maten? Het is dan zaak om samen met je medewerkers het inpak proces zo effectief mogelijk te laten verlopen. Blijf niet jarenlang hetzelfde proces aanhouden onder de norm ‘we doen het altijd zo’. Blijf innoveren en blijf nadenken over hoe werkzaamheden effectiever kunnen.  

Bijhouden van voorraad

Bijna niets is vervelender voor een webshop als dat er al een product bestelt en betaald is, en hij blijkt niet op voorraad te zijn. Hierdoor zijn werknemers onnodig op zoek naar het product en wordt de kans verhoogd op een negatieve ervaring van de klant. Kortom, het is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat de voorraad goed wordt bijgehouden. Weet dus zeker welke aantallen je nog hebt in je magazijn. 

Overige tips

  • Overweeg een verzekering: Verstuurt jouw webshop veel pakketten met een hoge waarde? Zonde als ze dan verloren gaan. Een verzekering kan al veel van de verloren schade dekken. 
  • Eisen verpakking en labels: Volgens de regels moet een pakket van 1 meter hoogte kunnen vallen zonder pakket te gaan. Daarbij zijn de juiste labels vereist om het pakket goed te verzenden. 
  • Onverwachte toeslagen: Voor bijv. zware of gekoelde producten worden aparte tarieven gehanteerd. Doe goed onderzoek bij iedere vervoerder wat die voorwaarden zijn om zo kosten te besparen. 

Hopelijk hebben we je met deze tips wat meer informatie kunnen geven over hoe je zo effectief en goedkoop mogelijk de pakketten uit jouw webshop kunt versturen. Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings