Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Het beste speelgoed voor je kind: Tips voor het maken van de juiste keuze
0
Speelgoed prikkelt de fantasie en verbeeldingskracht van je kind.
Blog

Het beste speelgoed voor je kind: Tips voor het maken van de juiste keuze

Het kiezen van het juiste speelgoed voor je kind kan een uitdaging zijn. Er is zoveel speelgoed om uit te kiezen en het kan lastig zijn om te weten welk speelgoed geschikt is voor de leeftijd en ontwikkelingsfase van je kind. In deze blog gaan we dieper in op waar je op moet letten bij het kiezen van speelgoed en geven we een aantal handige tips om het proces gemakkelijker te maken.

De leeftijd van je kind en het speelgoed

De leeftijd van je kind is een belangrijke factor bij het kiezen van speelgoed. Speelgoed dat geschikt is voor een peuter is niet altijd geschikt voor een kleuter en speelgoed voor een kleuter is niet altijd geschikt voor een oudere kind. Let daarom altijd op de leeftijdsindicatie op de verpakking van het speelgoed.

Het ontwikkelingsniveau van je kind

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar het ontwikkelingsniveau van je kind. Kinderen ontwikkelen zich in verschillende tempo’s, dus het kan zijn dat jouw kind nog niet klaar is voor het speelgoed dat bij zijn of haar leeftijd hoort. Kijk daarom altijd goed naar wat jouw kind kan en welk speelgoed daarbij past.

Speelgoed dat de fantasie prikkelt

Een ander belangrijk aspect van speelgoed is dat het de fantasie van je kind moet prikkelen. Dit betekent dat het speelgoed ruimte moet laten voor creativiteit en verbeeldingskracht. Kinderen hebben namelijk veel fantasie en kunnen hierdoor vaak veel meer uit speelgoed halen dan wat er op het eerste gezicht lijkt.

Eenvoudig speelgoed

Simpel speelgoed kan soms beter zijn dan ingewikkeld speelgoed. Ingewikkeld speelgoed kan overweldigend zijn en kan er zelfs voor zorgen dat kinderen het speelgoed niet begrijpen en daardoor niet mee spelen. Eenvoudig speelgoed daarentegen, zoals blokken en poppen, kunnen juist creativiteit stimuleren en kinderen helpen hun fantasie te gebruiken.

Veiligheid

Veiligheid is uiteraard van het grootste belang bij het kiezen van speelgoed. Zorg ervoor dat het speelgoed dat je koopt voldoet aan de veiligheidsnormen en dat het geen kleine onderdelen heeft die kinderen kunnen inslikken. Ook is het belangrijk om te kijken naar eventuele scherpe randen of hoeken die gevaarlijk kunnen zijn.

Speelgoed dat uitdaagt

Kinderen houden van een uitdaging. Speelgoed dat uitdagend is kan kinderen helpen bij het ontwikkelen van hun probleemoplossend vermogen. Dit soort speelgoed kan ook helpen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen, omdat kinderen leren hoe ze moeilijke taken kunnen volbrengen.

Creatief speelgoed

Creatief speelgoed, zoals klei, tekenmateriaal en verf, kan helpen bij de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. Dit soort speelgoed geeft kinderen de mogelijkheid om hun verbeelding te gebruiken en hun eigen kunstwerken te maken. Het is belangrijk om bij dit soort speelgoed te kijken naar de kwaliteit ervan, zodat het niet schadelijk is voor de gezondheid van je kind.

Speelgoed dat aansluit bij interesses

Het is een goed idee om te kijken naar het speelgoed dat aansluit bij de interesses van je kind. Als je kind bijvoorbeeld geïnteresseerd is in auto’s, dan kan het een goed idee zijn om speelgoedauto’s te kopen. Dit zal het speelplezier van je kind vergroten en kan ook helpen bij het ontwikkelen van zijn of haar interesses en talenten.

Samen spelen

Speelgoed kan ook gebruikt worden om samen te spelen met andere kinderen of volwassenen. Dit soort speelgoed kan helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en teamwork. Ook kan samen spelen met speelgoed zorgen voor leuke herinneringen en het versterken van banden.

Speelgoed dat past bij je kind

Kortom, het kiezen van het juiste speelgoed voor je kind kan een uitdaging zijn. Het is belangrijk om rekening te houden met de leeftijd en ontwikkelingsfase van je kind, maar ook met zijn of haar interesses. Speelgoed dat de fantasie prikkelt, veilig is en uitdagend is, kan bijdragen aan de ontwikkeling van je kind en zorgen voor veel speelplezier. Vergeet ook niet dat samen spelen met speelgoed kan helpen bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het versterken van relaties. Veel plezier met het kiezen van het juiste speelgoed voor je kind!

De auteur

Vanaf december 2015 ben ik als zelfstandige begonnen onder de naam Increasy en verzorg ik linkbuilding voor zowel eigen klanten als white-label voor verschillende marketingbedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings