Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Fietsophangsysteem: fiets horizontaal opbergen
0
Fiets ophangsysteem
Blog

Fietsophangsysteem: fiets horizontaal opbergen

Je kunt je fiets bekrast krijgen doordat je deze naast andere spullen in de garage zet. Daarom heb je een fiets ophangsysteem nodig dat kan voorkomen dat je fiets wordt bekrast door andere fietsen, wat erg vervelend kan zijn. Zonder het veersysteem is het stallen van je fiets in een garage altijd een uitdagend probleem geweest. Dit geldt vooral als je een onvoorzichtig persoon bent. Met je auto in de garage kun je per ongeluk je eigen fiets tegenkomen. Het is mogelijk om de fiets buiten bereik van anderen te houden door gebruik te maken van een fietsophanging. Dit helpt voorkomen dat de fiets per ongeluk krassen krijgt. Ook heb je na het ophangen van je fiets veel meer ruimte in je garage. De veersystemen voor fietsen zijn in wezen onderverdeeld in twee categorieën. De eerste wordt verticaal opgehangen en de tweede wordt horizontaal opgehangen. Het doel van dit artikel is echter alleen om je specifieke informatie te geven over horizontaal ophangen.

Fiets ophangsysteem

Voor- en nadeel van het horizontaal opbergen van de fiets

Het voordeel van het horizontaal ophangen van je fiets is dat de fiets hoger geplaatst kan worden. Hierdoor loopt de fiets minder snel schade op. Je moet er echter voor zorgen dat het ophangsysteem van je keuze duurzaam genoeg is om het gewicht van je fiets te dragen. Zorg er ook voor dat de lengte van je fiets geschikt is voor de hanger. Gelukkig kun je tegenwoordig een verstelbare fietshanger vinden. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de ruimte. Qua nadeel is dit ophangsysteem dat de fiets op deze manier veel ruimte aan de muur in beslag neemt. Dit is dus geen goed idee als je niet veel ruimte aan de muur hebt. Als er af en toe krassen op je fiets komen, ga dan naar een online winkel die je een fiets ophangingssysteem kan leveren. Kijk eens op pedaalslag.nl.

(1) Comment

  1. Bent u op zoek naar een onderdak voor campers of caravans? Dan raad ik je aan om een goede online winkel te bezoeken https://www.camperencaravanonderdelen.nl/Luifels hier kun je alleen dekking kopen luifels camper (700 / month) !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings