Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Een pallet versturen?
0
Blog

Een pallet versturen?

Wanneer jij zware objecten wilt versturen, zal je deze objecten in veel gevallen per pallet versturen. Misschien ben je wel beeldhouwer en verstuur je de door jou gemaakte beelden wel per pallet. Of heb je een eigen bedrijf in sierbestrating en biedt je klanten de mogelijkheid om via een webshop hun sierbestrating bij jou te bestellen. Het kan vanwege allerlei doeleinden van belang zijn om een pallet te versturen. Naast dat je pallets kunt versturen binnen Nederland zelf, kan het ook aan de orde zijn om pallets naar het buitenland te versturen. Dit omdat je met jouw sierbestratingsbedrijf vaak ook producten levert aan klanten in het buitenland, of omdat je regelmatig de door jou gemaakte beelden verstuurd naar buitenlandse klanten. Er zijn verschillende transportbedrijven die je in kunt schakelen voor het versturen van pallets.

Pallet versturen met transportbedrijven 

Er zijn verschillende transportbedrijven in Nederland die je in kunt schakelen op het moment dat je een pallet wilt versturen. Wanneer jij regelmatig pallets verstuurd, kun je mogelijk overwegen om een overeenkomst af te sluiten met een transportbedrijf. Dit zodat je de pallets die jij wilt versturen altijd door hetzelfde transportbedrijf kunt laten transporteren. Wel is het belangrijk om rekening te houden met de leveringsmogelijkheden van een transportbedrijf. Niet ieder transportbedrijf biedt namelijk de mogelijkheid om pallets te versturen naar het buitenland. Wanneer dit voor jou wel van belang is, is het belangrijk om hiervoor op zoek te gaan naar het juiste transportbedrijf. Naast dat je zware objecten kunt versturen met pallets, heeft het versturen van producten op pallets nog andere voordelen.

De voordelen van het versturen van producten per pallet

Naast dat je op een pallet zware producten kunt versturen, kun je op een pallet ook veel producten tegelijkertijd kwijt. Zeker wanneer jij vaak grote hoeveelheden producten levert aan een bedrijf of organisatie, is het raadzaam om dit per pallet te doen. Je zult zien dat het versturen van grote hoeveelheden producten per pallet goedkoper is, dan wanneer je deze producten allemaal afzonderlijk van elkaar zou versturen. Ook kun je de producten op een pallet goed verpakken. Je kunt een pallet bijvoorbeeld helemaal omwikkelen met noppenfolie zodat je zeker weet dat er niets kan gebeuren tijdens het transporteren van de producten. Het zou immers zonde dat jouw beeldhouwwerk in honderdduizend stukjes aankomt bij de klant. Daarnaast worden er met pallets vaak niet zo ruw omgegaan dan dat dit vaak met pakketjes gebeurd. Hierdoor zijn jouw producten dus beter beschermd.

Producten beschermen

Of je nu producten per pallet verstuurd, per envelop of per kartonnen doos, het is te allen tijde belangrijk dat je kwetsbare producten goed verpakt. Je kunt serviesgoed of beeldhouwwerken bijvoorbeeld beschermen door deze producten in te wikkelen in zijde. Ook kun je noppenfolie gebruiken om ervoor te zorgen dat de producten die je verzendt goed beschermd zijn. Er zijn verschillende winkels, zowel fysiek als online, waar je terecht kunt voor het kopen van beschermende materialen voor het beschermen van de producten die jij wilt verzenden. Daarnaast zal een transportbedrijf wat jij inschakelt voor het versturen van pallets ook altijd voorzorgsmaatregelen nemen zodat er tijdens het transport niets met de producten kan gebeuren.Verstuur je pakketten snel voor de feestdagen, via KeenDelivery(2) Comments

  1. […] Een pallet versturen?3 punten waar je op moet letten bij het kopen van hoorbatterijen […]

  2. Voor grote zendingen gebruikt mijn partner ook altijd pallets. Ik weet dat hij deze ook altijd inwikkelt met folie. Dit biedt extra bescherming en zo voorkom je dat producten omvallen. Ook kan het ingezet worden om diefstal te verminderen heb ik gehoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings