Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Een meisje op Schindler’s list is hét boek voor kinderen om stil te staan bij 75 jaar bevrijding
1
Blog, Persberichten

Een meisje op Schindler’s list is hét boek voor kinderen om stil te staan bij 75 jaar bevrijding

ALKMAAR – Deze maand verscheen het waargebeurde verhaal van Rena Finder, getiteld Een meisje op Schindler’s list bij uitgeverij Kluitman. Een indrukwekkend oorlogsverhaal dat je van het begin tot het einde in zijn greep houdt. In het jaar waarin we 75 jaar bevrijding vieren, is het boek nog steeds actueel.

Een meisje op Schindler’s list
Rena Finder is pas elf jaar als de nazi’s haar en haar familie op transport zetten naar het getto in het Poolse Krakau. Om haar heen ziet ze vrienden en familie verdwijnen, afgevoerd naar concentratiekampen. Rena en haar moeder komen terecht bij Oskar Schindler, een Duitse zakenman die Joodse gevangenen in dienst heeft in zijn fabriek. Tegen de wil van de nazi’s in zorgt Schindler goed voor zijn werknemers. Maar er gaat voor Rena geen dag voorbij zonder angst en gevaar, en dan worden ook Rena en haar moeder gedeporteerd naar het concentratiekamp Auschwitz…

Fragment uit Een meisje op Schindler’s list
Op mijn eerste schooldag was ik met een paar andere kinderen van vijf en zes jaar aan het hinkelen op het schoolplein. Opeens pakte een van de meisjes een steen en gooide die naar me.
‘Ga naar huis, vieze Jood,’ riep ze.
Had ik dat goed gehoord? Ik was zo geschrokken dat ik niks terug kon zeggen. Toen school
’s middags uitging, rende ik meteen naar huis en vertelde aan mijn moeder wat er was gebeurd. ‘Waarom zei dat meisje dat ik vies was?’ vroeg ik. ‘Ik ben niet vies!’

‘Een meisje op Schindler’s list is echt een must-have voor kinderen! Hij hoort zeker in de boekenkast thuis om hem minimaal één keer per jaar eens uit de kast te pakken en deze tijd onder de aandacht te brengen, zodat we nooit zullen vergeten wat deze mensen in die tijd doorstaan hebben.’ – Perfecte Buren

Een meisje op Schindler’s list | Rena Finder & Joshua M. Greene | € 13,99 | 144 pagina’s | reeds verschenen | Kluitman | isbn 978 90 206 5468 4De auteur

Hi, voor Shopfestival blog ik over van alles en nog wat. Vaak schrijf ik over de artikelen die ik gekocht heb of over de winkels waar ik de producten heb gekocht. Tevens ben ik eigenaar van IFmedia.nl en ben ik in het bezit van meerdere shopping websites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings