Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Een creditcard aanschaffen: Waarom kan dit goed van pas komen?
0
Blog, Creditcards, Financiële producten

Een creditcard aanschaffen: Waarom kan dit goed van pas komen?

Een creditcard aanvragen kan tegenwoordig bijna bij alle banken. Met de creditcard kan wereldwijd veilig betaald worden. Een creditcard biedt ook zekerheid.  De aankopen die gedaan worden met een creditcard zijn verzekerd tegen diefstal, schade en verlies. Wel zijn bepaalde eisen vastgebonden aan het aanvragen van een creditcard. Als eerst moet de aanvrager 18 jaar of ouder zijn voor het aanvragen van een creditcard. Bovendien moet de aanvrager in Nederland wonen om een creditcard aan te vragen bij een Nederlandse bank. Als laatst moet de aanvrager voor het aanvragen een minimaal maandelijks netto-inkomen hebben. De hoogte van het maandelijkse netto-inkomen is afhankelijk van de bank. Als hieraan is voldaan, kan de aanvraagformulier worden ingevuld. Ook de prijzen voor het aanvragen van een creditcard kunnen per bank verschillen. Voor een goedkope creditcard kunnen creditcardmaatschappijen met elkaar worden vergeleken. Bepaalde creditcardmaatschappijen bieden een gratis kredietkaart.

Ook het type creditcard is bepalend door de maandelijkse kosten van de creditcard. Bij de ene type creditcard zijn bijvoorbeeld aankopen 180 dagen verzekerd tegen diefstal, schade of verlies terwijl bij een andere type creditcard de aankopen 365 dagen verzekerd zijn.  Maar hoe werkt de betaling met een creditcard precies en wat is het verschil met een pinpas? Wat zijn de voordelen van het hebben van een creditcard?

Hoe werkt een credit card en wat is het verschil met een pinpas?

Een creditcard lijkt op een pinpas alleen werkt de betaling op een andere manier. Bij het betalen met een creditcard wordt het geld niet direct van je rekening afgeschreven. Het geld wordt tijdelijk geleend door de bank. De creditcard is meestal gekoppeld aan de betaalrekening, waarbij aan het einde van de maand de betalingen die gedaan zijn met de creditcard van de betaalrekening worden afgeschreven. Dit wordt één keer per maand gedaan.  Naast de manier waarop geld wordt afgeschreven bij een aankoop, heeft het volgende verschil te maken met het feit dat niet alle bankpassen in alle landen geaccepteerd worden om betaling mee uit te voeren. De meeste creditcards kunnen daarentegen wel wereldwijd gebruikt worden. Aan een creditcard zit wel een limiet verboden dat besteed mag worden. Dit is het maximale wat geleend mag worden en wat uitgegeven kan worden. Dit limiet kan persoonlijk worden vastgesteld. Aan de hand van de financiële situatie van een creditcardhouder, wordt het bestedingslimiet goed of afgekeurd.  Een ander verschil met de pinpas is dat kosten verbonden zijn aan het opnemen van contant geld binnen en buiten Europa. Bij een pinpas is alleen contant geld opnemen in het buitenland verbonden aan kosten.

Als laatst bieden banken ook de mogelijkheid om niet het hele bedrag dat besteed is met de creditcard direct af te schrijven, maar kan gekozen worden om dit in termijnen af te laten schrijven.

Voordelen van een creditcard

Zoals eerder vernoemd is, zijn aankopen met een creditcard verzekerd. Met een pinpas is dit niet het geval. Als iets gekocht wordt met een creditcard, is heeft de creditcardhouder automatisch een aflevergarantie. Stel dat een bestelling niet wordt geleverd, draait de creditcardmaatschappij de betaling terug. Daarnaast kan zoals eerder vernoemd werd bijna wereldwijd betaald worden met een creditcard. Als laatst, biedt een creditcard een kredietmogelijkheid als niet genoeg geld op een betaalrekening staat en iemand geen lening wil afsluiten bij de bank.

De auteur

Hi, voor Shopfestival blog ik over van alles en nog wat. Vaak schrijf ik over de artikelen die ik gekocht heb of over de winkels waar ik de producten heb gekocht. Tevens ben ik eigenaar van IFmedia.nl en ben ik in het bezit van meerdere shopping websites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings