Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
E-fulfilment: E-Commerce made simple!
0
Blog

E-fulfilment: E-Commerce made simple!

In het E-fulfilment warehouse van HC Group vindt u de nodige mogelijkheden van het opslaan van uw goederen en tot en met de verzending hiervan. We bieden verschillende opslaglocaties aan, zodat u zeker weet dat uw producten bij ons op de juiste plek liggen. Een efficiënte goederenontvangst is dan ook van noodzaak in het e-fulfilment proces. Voordat de ladingen goederen in ontvangst wordt genomen, vinden er dan ook nog eerst een aantal processen plaats. Alvorens wij de goederen in ontvangst nemen, voeren wij eerst een aantal controles uit. Lees hieronder meer.

Efficiënte goederenontvangst

Een efficiënt proces rondom de goederenontvangst, dit is waar magazijnmedewerkers zich voor inzetten. Zo streven wij continu naar een verbeterde werkwijze rondom al onze processen in het E-fulfilment tak. Doordat wij als fulfilment center te maken hebben met meerdere leveranciers, is het belangrijk om één werkwijze te hanteren dat snel en correct werkt.

Zo realiseren wij een gecontroleerde en overzichtelijke stroom van de inkomende goederen. Onderdelen van deze stroom zijn: het controleren van de palletlabels, het controleren van de labels op de goederen en het controleren van eventuele schade aan uw goederen. Ons team van magazijnmedewerkers begrijpt het belang van deze controles en handelt daar naar. Als uw E-fulfilment partner realiseren wij ons motto: E-Commerce made simple!

Goederenontvangst als onderdeel van e-fulfilment

Vaak wordt er enkel aan het logistieke proces gedacht dat bij goederenontvangst komt kijken, maar er gebeurd meer dan dat. Wat komt er allemaal kijken bij het in ontvangst nemen van uw goederen:

  1. Planning en voorbereiding

Wilt u genieten van een efficiënte afhandeling van uw goederen? Ook hier is een goede voorbereiding het halve werk. Het gehele goederenontvangstproces hierdoor beïnvloedt. Door de verschillende partijen correct met elkaar te laten samenwerken, bevorderd dit het algehele logistieke proces.

  • Protocol los- en laadperrons

Onze magazijnmedewerkers werken iedere dag met apparatuur dat bevorderend werkt tijdens het goederenontvangstproces. Voordat uw goederen in ontvangst genomen worden door ons team, dienen wij op de hoogte gesteld te zijn van eventuele opmerkingen bij uw zending. Ons team past zich hierop aan en zorgen dan voor de juiste hulpmiddelen.

  • Controle

Een zeer belangrijke taak in het gehele proces is het controleren van de ontvangen goederen. De vrachtbon/leveringsbon dient nagekeken te worden, de complete zending dient voorzien te zijn van de juiste labels en gecontroleerd te worden op eventuele schade. Onze werkwijzes hierin zijn afhankelijk van de ‘soort zending’ dat binnen komt. Denk aan zendingen die bijvoorbeeld grondstoffen of juist gevaarlijke stoffen bevatten.

  • Opslag

Zijn alle controles uitgevoerd en kunnen wij uw zending in ontvangst nemen? Mooi! Dan zorgt ons team ervoor dat uw goederen op de betreffende locaties worden opgeslagen. Tegelijkertijd wordt dit in ons E-Warehouse systeem geboekt en bent u realtime op de hoogte hiervan!

Schakel HC Group als uw professionele partner

Bij HC Group hechten wij veel waarde aan het versimpelen van processen, vandaar ook ons motto: “E-Commerce made simple!”. Door continu te streven naar efficiëntere werkwijzes realiseert HC Group de afgesproken doelen. Meld uw levering aan in ons E-Warehouse systeem en vanaf daar kunt u achterover leunen en via realtime data de zending in de gaten houden.

Benieuwd wat HC Group voor u kan betekenen? Twijfel dan niet om contact op te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings