Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Diverse soorten advocaten
0
soorten advocaten
Blog

Diverse soorten advocaten

Overweegt u om juridische bijstand in te schakelen? Twijfelt u welk type advocaat u moet zoeken? Weet u überhaupt wat het verschil is tussen een jurist en advocaat? In dit artikel gaan we kort in op waarom een jurist niet hetzelfde is als een advocaat, en leggen uit wat de vele verschillende soorten advocaten doen.

Belangrijke disclaimer: Indien u dringend juridische hulp nodig heeft, gelieve deze samenvatting dan niet blindelings te volgen. Als u niet zeker weet welk type advocaat u het beste kan helpen, neem dan contact op met een deskundige. Raadpleeg bijvoorbeeld een advocatenkantoor in Eindhoven, Den Haag, Groningen of een ander kantoor in de buurt voor persoonlijk advies. De meeste experts adviseren u graag over het type advocaat die u het beste kan helpen in uw specifieke situatie.

Wat is een jurist? En wat kenmerkt een advocaat?

Wat houdt de term “advocaat” precies in en wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist? Dat steekt eigenlijk vrij simpel in elkaar: een jurist is geen beschermde titel. Verder heeft een jurist wel degelijk een wo studie Rechtsgeleerdheid succesvol voltooid, en is deze in de dagelijkse praktijk bezig met juridische zaken. Maar… een jurist mag niet in elke rechtbank pleiten zonder als advocaat te zijn beëdigd. Daarom kunt u juridisch advies inwinnen bij een jurist, maar hij of zij kan u niet bijstaan in de rechtbank (behalve bij de kantonrechter), als diegene niet ook is beëdigd tot advocaat.

Dan een advocaat. Een advocaat is te allen tijde ook een jurist. Dat betekent dat hij of zij een universitaire rechtenstudie heeft voltooid, erna is beëdigd, en zich hierna met recht advocaat kan noemen. Nadat de beëdiging heeft plaatsgevonden, heeft de advocaat succesvol een stageperiode doorlopen, waarbij de Beroepsopleiding Advocatuur en de Voortgezette Stagiaire Opleiding zijn voltooid. 

Wist u dat een advocaat verder ook automatisch lid is van de Nederlandse Orde van Advocaten? Dit maakt dat een advocaat ook gebonden is aan bepaalde regels en eisen bij het uitoefenen van diens beroep.

De kenmerken op een rijtje:

Advocaat kenmerkt zich met:

 • Lidmaatschap Nederlandse Orde van Advocaten
 • Universitaire studie Rechtsgeleerdheid
 • Beëdigd
 • Geniet een beschermde titel
 • Pleit in de rechtbank
 • Is ook jurist

Jurist kenmerkt zich met:

 • Geniet geen beschermde titel
 • Universitaire studie Rechtsgeleerdheid
 • (nog) geen beëdiging tot advocaat
 • Geen lidmaatschap bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Diverse typen advocaten

Hopelijk is het verschil tussen een jurist en advocaat inmiddels helder. Nu kunnen we de verschillende soorten advocaten verder bekijken. In de bloemlezing hieronder bieden we u een beeld van de verschillende soorten advocaten die er zijn, en de punten waarop ze u kunnen bijstaan. Let wel op, dit overzicht en de beschrijvingen zijn niet compleet, maar een kleine samenvatting. Als u meer wilt weten over welke soorten advocaten u kunnen adviseren over het Nederlands Recht, neem dan ook een kijkje op de website van advocatenkantoor Law & More. 

–          Scheidingsadvocaat

Op jaarbasis scheiden jammer genoeg vele stellen in Nederland, een kleine 26.000(!) in 2021, volgens het CBS. Indien u juridische bijstand nodig hebt om een scheiding goed af te wikkelen, kan een scheidingsadvocaat hulp bieden. Deze advocaten kunnen bijvoorbeeld hulp bieden bij het regelen van zaken op financieel gebied, zoals het verdelen van het vermogen en eventuele partneralimentatie, alsmede zaken als een ouderschapsplan.

–          Arbeidsrecht advocaat

Niets zo vervelend als een arbeidsconflict, of u nu de werkgevende of werknemende partij bent. Zijn er toch problemen ontstaan rondom zaken als cao’s, wetten, een arbeidscontract of arbeidsreglementen, en komt u er zelf niet uit? Overweeg dan om een arbeidsrecht advocaat om hulp te vragen bij. 

–          Incasso advocaat

Het is vervelend als u te maken krijgt met wanbetalers, of u nu een ondernemer of een particuliere partij bent. Gelukkig kan een incasso advocaat hulp bieden wanneer u bijvoorbeeld moet dealen met wanbetalers. Deze kan u zowel tijdens een gerechtelijk incassotraject als gedurende een buitengerechtelijk incassotraject bijstaan. Ook voor zaken als een faillissement, kunt u op de hulp van een incasso advocaat rekenen. Een incasso advocaat biedt overigens enkele belangrijke voordelen ten opzichte van een deurwaarder of incassobureau. Wist u bijvoorbeeld al dat een advocaat (zij het met behulp van een deurwaarder) beslag mag leggen op inboedel en inkomsten, bevoegd is om een faillissementsaanvraag in te dienen en juridische conflicten hierbij kan oplossen? Ook kan deze procederen bij vorderingen van meer dan 25.000 euro.

–          Ondernemingsrecht advocaat

Ondernemingsrecht beslaat vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht. Bij (conflicten rondom) overnames, fusies, de oprichting en financiering en samenwerking kan dit type advocaat u bijstaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings