Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Dit is waarom een pen nog steeds favoriet is
0
Blog

Dit is waarom een pen nog steeds favoriet is

Pennen zijn onmisbaar in elk kantoor. Want hoe high-tech je kantoorpand ook is; pennen ontbreken nooit. Bovendien zijn pennen er in alle soorten en maten. En ondanks die grote verscheidenheid aan pennen, kiezen we er toch altijd voor om met die ene pen te schrijven. Of te kauwen. Gezond is het niet, maar het schijnt wel tegen korte termijnstress te helpen. Maar waarom grijpen we altijd naar de traditionele pen en doen we niet alles online? Dat leggen we je haarfijn uit in deze blog.

Schrijf comfort
Dat we elke keer teruggrijpen naar die ene fijne pen, heeft voornamelijk te maken met hoe de pen in de hand ligt. Oftewel, het schrijf comfort is alles bepalend. Het materiaal en het gewicht zijn de belangrijkste factoren. Een pen is extra fijn wanneer je weinig schrijfdruk ervaart.  Wanneer je minder schrijfdruk wil, kies dan een luxe pen zoals een vulpen en een rollerbal. Zo heb je meer grip en zul je merken dat de inkt in een vloeiende beweging over je papier glijdt.

Stijl
Het oog wil natuurlijk ook wat. Want dat we gehecht zijn aan een pen, heeft ook te maken met het design. Want wanneer je pen een strak design heeft, springt dat ook in het oog bij je klanten of andere relaties. Een mooie vulpen kan namelijk stijl en klasse uitdragen. Het is de laatste tijd zelfs een soort mode statement geworden.

Creativiteit stimuleren

Een andere legitieme reden om met een pen te schrijven, is dat het creativiteit stimuleert. Wanneer je bijvoorbeeld aan het brainstormen bent, is je brein druk bezig met je ideeën op papier te zetten. Tijdens dit proces moet je je polsen bewegen, je vingers op de juiste manier gebruiken en informatie verwerken. Daarvoor heb je zowel je linker als je rechterhersenhelft nodig. Daardoor is je hele brein actief waardoor creativiteit wordt gestimuleerd. Bovendien train je hiermee ook je brein. Je herinnert je namelijk veel meer wanneer je iets opschrijft.

Antibacteriële pennen

Een pen heeft vaak meerdere gebruikers. Pennen staan ook wel bekend als de zwervers onder de kantoorartikelen. Want wist je dat uit onderzoek blijkt dat we onze pennen zo’n zeven keer uitlenen? Dat zijn behoorlijk wat handen die jouw pen aanraken. Gelukkig is daar een oplossing voor gevonden. Men heeft namelijk antibacteriële pennen uitgevonden. De pen heeft een antibacteriële toplaag die bacteriën en schimmels meteen dood. Zo kan het geen kwaad om je favoriete pen uit te lenen. Nog een reden waarom jouw pen favoriet is!

Het maakt je hoofd leeg
Wanneer we soms door de bomen het bos niet meer zien, kan het helpen om van je af te schrijven. Dus wanneer je in de pen klimt om gevoelens, ideeën of to do’s op te schrijven, geeft dit ruimte in je hoofd voor hetgeen dat echt belangrijk is. En juist om die reden grijpen we, in plaats van een iPad of laptop, nog steeds naar onze oude en vertrouwde pen.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings