Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Diamond painting: meerdere creaties
0
Blog

Diamond painting: meerdere creaties

Heb je alles aangeschaft voor diamond painting, maar wil je weten wat je er allemaal mee zou kunnen? Dan ben je niet de enige. Er zijn namelijk een tal van mogelijkheden waar niet iedereen vanaf weet. In eerste instantie lijkt het gewoon op het neerleggen van de steentjes op de juiste plaats, maar niets is minder waar. Ook moet je weten waar je jouw materialen aan gaat schaffen. De Diamond Painting Winkel is een van de plaatsen waar je een aankoop zou kunnen doen. Maar wat kun je eigenlijk met deze hobby en waarom is het zo populair?

verschillende basisonderdelen bij diamond painting

Diamond painting kent zijn populariteit voornamelijk vanuit de eenvoud waarmee het uit te voeren is. Er zijn namelijk veel verschillende starterspakketten te krijgen, waarmee je wegwijs gemaakt wordt in de hobby. Deze starterspakketten bestaan uit alle basisonderdelen, zodat je gelijk aan de slag kunt. Pas wanneer je zeker weet dat het je bevalt, kun je verder gaan kijken naar de moeilijkere creaties. Alle canvassen, steentjes en pennen zijn namelijk ook los te verkrijgen. Zo bepaal je zelf welk schilderij er aan de muur komt te hangen en met welke templates je aan de slag wilt gaan. 

Meerdere thema’s terug te vinden

Daarbij zijn er ook een grote hoeveelheid thema’s te vinden. Je kunt aan de slag gaan met Disney, maar ook bloemen of dieren. Zeker als je jouw diamond painting creaties in het huis op wilt hangen, is het vaak leuk om te kunnen wisselen tussen meerdere thema’s. De verschillende winkels hebben daarom ook altijd meerdere mogelijkheden en je hoeft dan alleen nog te bepalen welke soort steentjes je aan gaat schaffen. Rond, vierkant. Alles is mogelijk en geeft weer een ander effect aan jouw schilderijen. Verdiep je daarom ook in deze mogelijkheden, zodat je niet de verkeerde aanschaft. 

Met diamond painting kun je jouw creativiteit uiten

Met diamond painting kun je ook zelf aan de slag gaan zonder voorbeelden. Soms is de creativiteit het leukste onderdeel van jouw schilderijen. Je hoeft daarom niet vast te houden aan de kleuren die er op een voorbeeld worden gegeven. Ook kun je zelf een bepaald patroon leggen. Wanneer je iets in gedachten hebt, kun je het dus ook gewoon uitvoeren. Dat maakt deze hobby zo leuk. Je zit nergens aan vast en kunt het alleen ter ontspanning doen en de mooiste creaties maken voor in jouw interieur. Wanneer je gaat kijken is eigenlijk alles mogelijk. 

Leg een voorraad aan

Voor diamond painting moet eens in de zoveel tijd een nieuwe voorraad aangelegd worden. Voordat je met een bepaald patroon begint, is het daarom verstandig om eerst te bekijken hoeveel steentjes je van bepaalde kleuren nodig hebt. Bekijk ook de vormen die worden gevraagd. Zo sta je halverwege jouw werk niet voor verrassingen en hoef je ook geen vertragingen op te lopen doordat je opnieuw moet bestellen. Goed voorbereid aan de slag gaan is eigenlijk het enige wat nodig is om een schilderij te maken. 



Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings