Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
De klimaatneutrale missie van LILLYDOO
0
Blog, Persberichten

De klimaatneutrale missie van LILLYDOO

Het is LILLYDOO’s missie om de ecologische voetafdruk geleidelijk aan verminderen om in 2022 helemaal klimaatneutraal te zijn. 

Als we onze kinderen een groenere wereld willen geven, moeten we nu in actie komen. LILLYDOO beseft dat het een belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van een duurzamere toekomst. Daarom streeft LILLYDOO ernaar om in 2022 klimaatneutraal te zijn. Dat is een ambitieus doel, maar het is nu belangrijker dan ooit om dat te behalen. Volg de vorderingen van onze klimaatneutrale missie op https://www.lillydoo.com/nl/voor-de-planeet.

Stap voor stap klimaatneutraal 

Op weg naar het ambitieuze doel om in 2022 klimaatneutraal te zijn, passeert LILLYDOO een reeks mijlpalen. Dit zijn enkele belangrijke resultaten die LILLYDOO tot nu toe geboekt heeft.

Stap 1 Biologisch afbreekbare billendoekjes: Al vanaf het prille begin hanteert LILLYDOO het motto ‘minder is meer’. In 2015 lanceerde LILLYDOO haar billendoekjes zonder plastic. Deze doekjes van natuurlijke, biologisch afbreekbare materialen markeerden een belangrijke stap voor het bedrijf op weg naar meer duurzaamheid.

Stap 2 MADE IN GREEN van OEKO-TEX®: LILLYDOO is trots dat het als eerste luierproducent ter wereld luiers met dit certificaat maakt. Deze gecertificeerde producten worden vervaardigd in milieuvriendelijke fabrieken en onder maatschappelijk verantwoorde werkomstandigheden.

Stap 3 LILLYDOO green: In 2020 lanceerde LILLYDOO de eerste plasticneutrale luier in Europa. Ook dit was een belangrijke stap op weg naar meer duurzaamheid. Dankzij ongebleekte cellulose als grondstof en een papieren verpakking blijft de hoeveelheid plastic in de groene luiercollectie beperkt tot het absolute minimum. Waar het gebruik van plastic niet te vermijden is, compenseert LILLYDOO dit door evenveel plastic uit het milieu te halen als er in het product gaat. Verder gaat het predicaat ‘groen’ nooit ten koste van het absorptievermogen en de effectiviteit van de luiers – van cruciaal belang voor ouders en baby’s. 

Stap 4 Klimaatneutrale producten: Sinds februari 2021 compenseert LILLYDOO de CO2-voetafdruk van de hele LILLYDOO green-productieketen, van de productie tot de afvalverwerking.

Maar om klimaatneutraal te worden, moet er meer gebeuren: LILLYDOO wil zichzelf continu verbeteren en heeft daarom meer belangrijke doelen gesteld.

Doel 1. Klimaatneutrale bezorging: LILLYDOO bezorgt haar producten overal in Europa. Daarom verplicht het online bedrijf zich tot compensatie van de CO2-uitstoot voor alle toekomstige bezorgingen, tot aan de voordeur van de klant.

Doel 2. De eerste klimaatneutrale luiermaandbox ter wereld: In juni 2021 wil LILLYDOO haar klimaatneutrale maandbox hebben uitgerold voor het complete assortiment merken en producten.

Doel 3. Door en door duurzaam: Intern zet LILLYDOO ook de nodige stappen op weg naar een groenere toekomst. Van kantoorpanden en magazijnen tot zakenreizen; LILLYDOO gaat voor een geheel klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2022. Dat betekent dat het bedrijf ook de CO2-uitstoot van de website en de app compenseert. Niet alleen de producten, maar alle aspecten van het bedrijf spelen een actieve rol bij het realiseren van de duurzame doelstellingen.

Op weg naar een groenere toekomst, samen met inspirerende partners

LILLYDOO wil dit doel bereiken door waar mogelijk de ecologische voetafdruk te minimaliseren, maar ook door 10% meer CO2 te compenseren dan het produceert. Om dit te realiseren, heeft LILLYDOO de handen ineengeslagen met inspirerende partners.

ClimatePartner

ClimatePartner is een sterke bondgenoot bij LILLYDOO’s streven om klimaatneutraal te worden. ClimatePartner stelt LILLYDOO in staat om haar CO2-uitstoot in balans te brengen en te compenseren en adviseert bij het ontwikkelen van strategieën om het klimaat te beschermen. In samenwerking met ClimatePartner compenseert LILLYDOO nu al de CO2 die vrijkomt bij de productie, bezorging en afvalverwerking van de LILLYDOO green-luiers. Dat gebeurt via gecertificeerde projecten voor klimaatbescherming. Tot nu toe heeft LILLYDOO al meer dan 280.000 kilo CO2 gecompenseerd. Bossen behoren tot de belangrijkste opslagplaatsen voor CO2 op aarde. Daarom onderneemt LILLYDOO actie om de commerciële ontbossing van meer dan 86.000 hectare rond de monding van de Amazone te voorkomen.

Plastic Bank®

In samenwerking met Plastic Bank® haalt LILLYDOO 10% meer plastic uit het milieu dan het bedrijf gebruikt voor haar producten. Plastic Bank® coördineert de inzameling en recycling van plastic afval in landen als Haïti, Indonesië, de Filipijnen, Brazilië en Egypte en biedt daarmee achtergestelde bevolkingsgroepen een bron van inkomsten. Tot nu toe heeft LILLYDOO al meer dan 75 ton plastic ingezameld.

De weg naar een groenere toekomst ligt alleen open als we die samen afleggen. Daarom publiceert LILLYDOO vanaf 6 april 2021 updates over de voortgang van haar missie op https://www.lillydoo.com/nl/voor-de-planeet.

Zo kunnen klanten bijvoorbeeld zien hoeveel plastic en CO2 zij tot op dat moment samen met LILLYDOO hebben gecompenseerd. Met de klimaatneutrale maandbox maakt LILLYDOO het gemakkelijker voor gezinnen om duurzamer te leven en die eerste kleine stap op weg naar een groenere toekomst te zetten.

Ga voor meer informatie naar https://www.lillydoo.com/nl/producten-lillydoo-green.
De auteur

Hi, voor Shopfestival blog ik over van alles en nog wat. Vaak schrijf ik over de artikelen die ik gekocht heb of over de winkels waar ik de producten heb gekocht. Tevens ben ik eigenaar van IFmedia.nl en ben ik in het bezit van meerdere shopping websites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings