Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Bezorg jouw klanten pretpakketten!
0
Blog

Bezorg jouw klanten pretpakketten!

Maar dan letterlijk. Niet alleen de inhoud, maar ook het bestellen moet een glimlach op de gezichten van jouw kopers brengen. Dat doe je zo!

Online inkopen doen is zo gemakkelijk. Je hoeft er de deur niet meer voor uit en je hebt toch allerlei winkels tot je beschikking. Natuurlijk is de ene mooier en completer dan de andere. Op die van jou is uiteraard helemaal niks aan te merken. Je website wekt een ongekend groot vertrouwen op en iedereen weet zijn of haar weg te vinden. Dat betekent weer dat je een aanbod hebt dat perfect aansluit bij je doelgroep en dat je hoog bovenaan de zoekresultaten van Google komt te staan!

En is je pakket eenmaal bezorgd, dan betekent dat positieve recensies. Tenminste, daar heb jij alles aan gedaan en die verdien je inmiddels ook. Zijn de reacties juist niet zo bemoedigend, dan wekt dit namelijk wantrouwen op bij andere – potentiële – klanten. En voor je het weet stapt iedereen over op de concurrent!

Wat moet je allemaal doen om jouw webwinkel in de juiste banen te leiden?

Strakke website

Allereerst staat jouw website dus als een huis. Prachtig ingericht, heel goed vindbaar en ook inhoudelijk heel goed verzorgd. Zorg dat je begeleidende teksten zowel duidelijk als SEO-technisch zijn zodat Google ze oppikt en hoog bovenaan in de zoekresultaten zet. Daarnaast wordt ook de lezer perfect geïnformeerd over zijn of haar mogelijke aankoop. Iedereen wint!

Bovendien zijn jouw prijzen aantrekkelijk en houd je rekening met kortingen en acties tijdens de feestdagen, bijvoorbeeld. Dat doet veel voor je populariteit, let maar op.

Verzendmaterialen

De inhoud van je pakketten moet uiteraard perfect beschermd worden tijdens het transport. Alleen de beste verzendmaterialen komen daarom in aanmerking om door jou gebruikt te worden. Doe eerst een gedegen onderzoek hiernaar en ga in zee met een erkende aanbieder van de beste dozen, kokers en enveloppen. Houd altijd een voorraadje achter de hand zodat je wanneer dan ook aan de nieuwste bestellingen kunt voldoen. En vergeet je niet om een erkende koeriersdienst in de arm te nemen?

Herkenbare verpakkingen

Tot slot willen we je het belang van herkenbaarheid duidelijk maken. Jouw pakketten komen immers altijd in perfecte staat aan. Tenminste, dankzij de verzend- en opvulmaterialen verlaag jij de risico’s zo goed als je kunt. Dus mag je trots je bedrijfslogo en huisstijl op je kartonnen verpakkingen zetten. Sterker nog, laat die zelfs op je tape bedrukken door de professionele aanbieder van de beste verpakkingsmaterialen die we je hebben aangeraden om op te zoeken in de vorige alinea! Nog even en jouw beginnende onderneming staat als een huis.De auteur

Hi, voor Shopfestival blog ik over van alles en nog wat. Vaak schrijf ik over de artikelen die ik gekocht heb of over de winkels waar ik de producten heb gekocht. Tevens ben ik eigenaar van IFmedia.nl en ben ik in het bezit van meerdere shopping websites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings