Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Betonvloer inspiratie opdoen met deze interessante tips
0
Blog

Betonvloer inspiratie opdoen met deze interessante tips

De keuze voor het realiseren van een betonvloer wordt vandaag de dag als ongelofelijk populair bestempeld. Dat is ook niet meer dan terecht. Ontzettend veel mensen geven vandaag de dag de voorkeur aan de realisatie van een naadloze vloer in hun woning. Daarbij wordt er niet zelden gekozen voor een betonvloer. Dit gezegd hebbende kan er ook vaak worden vastgesteld dat mensen een beetje moeite hebben met het vinden van betonvloer inspiratie. Nog steeds komt het zeer vaak voor dat mensen het vermoeden hebben dat een dergelijke vloer steevast over een grijze uitstraling beschikt. Dat is niet helemaal correct, integendeel. Wil jij graag ontdekken hoe je nu precies de beste inspiratie op kan doen voor dergelijke vloeren? Dan moet je vooral verder blijven lezen!

Waarom betonvloer inspiratie opdoen?

Laat ons om te beginnen eerst al even stil blijven staan bij de redenen waarom het interessant kan zijn om betonvloer inspiratie op te doen. In veel gevallen worden mensen door deze vloer nog steeds een beetje afgeschrikt omdat ze het vermoeden hebben dat ze slechts over een vrij neutrale uitstraling beschikt. Dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat betonvloeren in het verleden hoofdzakelijk werden uitgevoerd in de inmiddels beruchte grijze kleur. Tegenwoordig is dat echter niet langer het geval. Je kan dan ook een keuze maken tussen tal van verschillende afwerkingsmogelijkheden. Het is deze keuzemogelijkheid die ervoor zorgt dat het in de praktijk altijd sterk wordt aanbevolen om ervoor te kiezen om betonvloer inspiratie op te doen.

In welke stijlen kan je een dergelijke vloer uitvoeren?

Wanneer je betonvloer inspiratie op gaat doen, bijvoorbeeld op het internet of door een bezoek te brengen aan een gespecialiseerde vloerenwinkel zal je tot de vaststelling komen dat er heel wat verschillende mogelijkheden bestaan. Dit zal voor veel mensen meteen een opluchting zijn. Zij vrezen namelijk dat ze genoegen dienen te nemen met de gekende, vrije koele grijze kleur waar betonvloeren in het verleden steevast in werden gerealiseerd. Dat is tegenwoordig dus gelukkig niet langer het geval. Niet alleen kan de toevoeging van kleurstoffen er bijvoorbeeld voor zorgen dat je deze vloer in verschillende kleuren kan realiseren, bovendien is het eveneens zo dat je de look van betontegels kan creëren door voegen in de vloer te slijpen. Je moet er wel rekening mee houden dat een stuk van de onderhoudsvriendelijkheid daarmee verloren kan gaan.

Conclusie; een betonvloer realiseren is altijd het overwegen waard!

Indien je voldoende betonvloer inspiratie hebt opgedaan zal je ongetwijfeld tot de vaststelling zijn gekomen dat een dergelijke vloer het overwegen waard is. Dit geldt niet alleen voor de visuele eigenschappen of voordelen die eraan verbonden zijn. Wat namelijk bovendien ook te denken van de praktische voordelen waar je op kan rekenen. Op dit vlak zal je tot de vaststelling komen dat betonvloeren eveneens heel wat interessants te bieden hebben. Zo zijn ze bijvoorbeeld niet alleen naadloos en daardoor zeer onderhoudsvriendelijk, ze zijn bovendien ook nog eens ontzettend sterk. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat betonvloeren meer dan de moeite waard zijn om te overwegen wanneer je van plan bent om een nieuwe vloer te realiseren.

De auteur

Vanaf december 2015 ben ik als zelfstandige begonnen onder de naam Increasy en verzorg ik linkbuilding voor zowel eigen klanten als white-label voor verschillende marketingbedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings