Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Bedrukte koffiemokken als duurzaam alternatief
0
Blog

Bedrukte koffiemokken als duurzaam alternatief

Herbruikbare koffiemokken zijn een geweldige manier om je impact op het milieu te verminderen. Ze helpen niet alleen om de hoeveelheid plastic dat na eenmalig gebruik in de oceaan terechtkomt te verminderen, maar ze besparen ook geld. Als je duurzaam wilt leven, moet je stoppen met het gebruik van plastic wegwerpbekers. Je moet daarom mokken bedrukken. Herbruikbare mokken zijn een geweldige manier om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Als alle mensen stoppen met het gebruik van plastic bekers en rietjes voor eenmalig gebruik, zal er minder plastic afval zijn op stortplaatsen en oceanen. Hierdoor wordt onze omgeving schoner en gezonder. Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van bedrukte koffiemokken.

Verminder de CO2-voetafdruk

Herbruikbare mokken verminderen afval en besparen energie in vergelijking met wegwerpbekers. Onderzoek toont aan dat wegwerpbekers elk jaar meer dan 25 miljard kilo afval veroorzaken. Plastic koffiemokken zijn gemaakt van olie, een niet-hernieuwbare hulpbron. Deze wegwerpbekers worden over het algemeen niet gerecycled en belanden op de vuilstort. Herbruikbare koffiemokken van Promofit kunnen bijdrage om dit afvalprobleem te verminderen. Door elke dag een herbruikbare mok te gebruiken in plaats van een wegwerpbeker, draag je je steentje bij om onze planeet te beschermen.

Bespaar meer geld

Je kunt geld besparen door het aantal wegwerpbekers dat je jaarlijks koopt te verminderen. Je denkt misschien dat het kopen van wegwerpbekers goedkoper is dan het kopen van herbruikbare bekers, maar dan heb je het mis. Telkens wanneer je een kopje koffie pakt, gebruik je een wegwerpbeker. Ga maar eens na hoeveel koffie je ieder jaar drinkt, en hoeveel plastic bekertjes daarvoor worden gebruikt. Je kunt enorm veel geld besparen door gewoon te kiezen voor een herbruikbare mok.

Steun lokale bedrijven

Het kopen van herbruikbare koffiemokken is een effectieve actie om lokale bedrijven te ondersteunen. Door herbruikbare mokken te gebruiken in cafés en winkels, helpen we ze om te groeien terwijl we onze eigen ecologische voetafdruk verkleinen en geld besparen. Na het verbod op plastic bekers is het je misschien opgevallen dat er veel beker drukkerijen zijn. Je kunt deze bedrijven steunen door herbruikbare mokken bij hen te bestellen. Je kunt de bedrukte mokken ook gebruiken als handelswaar van je bedrijf. Druk de naam en het logo van je bedrijf op de mokken en geef ze weg aan de klanten, partners en personeel. Het kan ook een goede marketingcampagne zijn. Met al deze redenen zouden we allemaal moeten overstappen op bedrukte mokken als duurzaam alternatief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings