Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Autoverzekering afsluiten: wat is van belang?
0
Autoverzekeringen, Blog, Financiële producten

Autoverzekering afsluiten: wat is van belang?

Bij het aankopen van een auto is een autoverzekering afsluiten een verplichting in Nederland. Dit is opgesteld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam). Er moet minimaal een WA-verzekering afgesloten worden. Niet alleen als iemand in het bezit is van een auto, maar ook het bezit van een motor, scooter, brommer, speed-pedelec of snorfiets. Kortom als iemand eigenaar is van een kenteken van een motorrijtuig dat op naam staat geregistreerd. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is verantwoordelijk om te controleren of de geregistreerde motorrijtuigen ook daadwerkelijk verzekerd zijn. Als dit niet het geval is, kan de RDW een boete opleggen. Daarnaast is de RDW verantwoordelijk voor de verzorging van de organisatie die registratie van gemotoriseerde voertuigen in Nederland. Het afsluiten van een autoverzekering kan bij verschillende verzekeraars gedaan worden. Tegenwoordig bieden veel verzekeraars ook autoverzekeringen. Het kan dan moeilijk zijn om een keuze te maken. Hiervoor, kan op internet verschillende verzekeraars met elkaar vergeleken worden om uiteindelijk de verzekeraar en verzekering te kiezen die het best past. Hierbij kunnen verzekeraars verschillen in de premie die maandelijks wordt opgelegd. Maar hoe wordt de maandelijkse premie van de autoverzekering bepaald?

Maandelijkse premie van de autoverzekering

Op bepaalde websites van verzekeraars kan vooraf het afsluiten van een verzekering de premie berekend worden. Hierbij moet het kenteken, en andere personalia van de verzekeringnemer worden ingevuld zoals de postcode en geboortedatum. Daarnaast moet de hoeveelheid schade vrije jaren dat is opgebouwd worden ingevuld. Als laatst kan de dekking worden gekozen. Gebaseerd hierop wordt een berekening gemaakt van de maandelijkse premie. Factoren zoals het gewicht van het voertuig zijn bepalend voor de hoogte van de premie. Een zware auto zal leiden tot een hogere premie in vergelijking met lichtere voertuigen. Ook is de brandstof waarop de auto rijdt bepalend. Een verzekering voor een dieselauto zal duurder zijn vergeleken met een benzineauto. Dit komt door het feit dat een dieselversie zwaarder is dan een benzineversie van bijvoorbeeld dezelfde model.

De auteur

Hi, voor Shopfestival blog ik over van alles en nog wat. Vaak schrijf ik over de artikelen die ik gekocht heb of over de winkels waar ik de producten heb gekocht. Tevens ben ik eigenaar van IFmedia.nl en ben ik in het bezit van meerdere shopping websites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings