Shopfestival
Dit ben je aan het lezen
Belangrijke tips bij een motorhelm kopen
0
Motoren

Belangrijke tips bij een motorhelm kopen

De motorhelm vormt logischerwijs één van de belangrijkste onderdelen van een complete motoroutfit. Het spreekt voor zich dat we hier meer dan waarschijnlijk niets nieuws mee zullen vertellen. Bij een motorhelm kopen is het dan ook zeer belangrijk om niet zomaar over één nacht ijs te gaan. Voor heel wat mensen geldt dat ze uiteindelijk toch een foute helm kopen waardoor ze met allerhande risico’s worden geconfronteerd. Dit niet in het minst wanneer er sprake is van een ongeval. Dat kan uiteraard zeker niet de bedoeling zijn. Omwille van deze reden hebben we enkele zeer belangrijke tips met betrekking tot het kopen van een motorhelm voor je verzameld.

Passen is bij een motorhelm kopen van cruciaal belang

Een motorhelm kopen kan je in de praktijk absoluut niet doen zonder er eerst voor te kiezen om de helm te passen. Verreweg het belangrijkst is dan ook dat de helm echt goed past. Voor heel wat mensen is het niet helemaal duidelijk wanneer zo’n helm nu eigenlijk echt perfect zit. Wat dit betreft zijn er verschillende belangrijke zaken waar je altijd aandacht aan zal moeten besteden. Het gaat hierbij dan meer concreet om de onderstaande:

  • Je hoofdhuid moet meebewegen met de helm;
  • De wagen moeten altijd correct aangesloten zitten;
  • De helm mag uiteraard geen pijnlijk gevoel veroorzaken;

Koop je jouw nieuwe motorhelm aan op de Europese markt? Dan dien je er in principe altijd op te kunnen rekenen dat ze gekeurd is volgens de zogenaamde ECE norm. Dit zorgt ervoor dat je in principe altijd bent verzekerd van een echt betrouwbare helm die je tijdens een ongeval goed moet kunnen beschermen.

Waar rekening mee houden op vlak van binnenvoering met een motorhelm kopen?

Bij een nieuwe motorhelm kopen is het eveneens altijd een goed idee om stil te blijven staan bij het type binnenvoering waarvan sprake is. Bovendien dien je er ook aandachtig voor te zijn dat deze binnenvoering niet alleen over een goede kwaliteit moet beschikken, daarnaast dient ze ook nog eens bij voorkeur (gedeeltelijk) uitneembaar te zijn. In het bijzonder voor de wangstukken geldt dat ze absoluut verwijderd moeten kunnen worden. Dat is in het bijzonder het gevolg van het feit dat ze veel sneller sporen van slijtage vertonen ten opzichte van andere onderdelen. Wil je ervoor zorgen dat de levensduur van je binnenvoering bij een nieuwe motorhelm kopen zo optimaal mogelijk kan worden gehouden? Dan kan het dragen van een helmmuts altijd een interessante keuze zijn om te maken.

Wat is een pinlock?

Tevens nog een zeer belangrijke tip bij een motorhelm kopen heeft te maken met de vereiste aanwezigheid van een zogenaamde pinlock. Het gaat hierbij om een flexibel viziertje welke aan de binnenkant wordt geplaatst van het helmvizier. Op deze manier wordt er een soort van dubbelglas idee gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat één van de belangrijkste frustraties onder mensen die een motorhelm dragen kan worden aangepakt, namelijk een beslagen vizier. Hoe het ook zij, sta je dus op het punt om een nieuwe motorhelm aan te schaffen? Dan is het met zekerheid een aanrader om te opteren voor het aanschaffen van een exemplaar met een pinlock. Benieuwd wat je nog meer nodig hebt? Ga dan naar www.rad.eu.

De auteur

Vanaf december 2015 ben ik als zelfstandige begonnen onder de naam Increasy en verzorg ik linkbuilding voor zowel eigen klanten als white-label voor verschillende marketingbedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings